Niet opgenomen tijdig ingediende agendapunten?

Word je eigen syndicus

743 keren bekekenAlgemene Vergadering

Geachte, de syndicus heeft enkele agendapunten, die tijdig werden ingediend en die wel dringend moet behandeld worden niet op de agenda geplaatst, wat kan er gedaan worden om deze toch te behandelen .

Is het bv. mogelijk om bij de verkiezing van de leden van de RVME deze een volmacht te geven om die items toch uit te voeren?

Dank bij voorbaat voor uw antwoord.

dilbeccha1 Vraag beantwoord november 21, 2022

Eens door de syndicus verzonden is de in de bijeenroeping vastgelegde agenda definitief.

Niet opgenomen agendapunten kunnen NIET bijgevoegd en in de vergadering behandeld worden.

Zoals dikwijls het geval is, is voor u moeilijk om juridisch te bewijzen dat u de agendapunten tijdig opgestuurd hebt.

Spijtig te moeten zeggen dat u een volgende maal uw agendapunten aangetekend zal moeten opsturen.

Geef ook steeds een zo mogelijk grote verspreiding aan uw voorstellen.

Stuur b.v. uw e-mail aan de syndicus in kopie aan alle ME’s waarvan u het e-mailadres kent.

Van uw brief aan de syndicus maakt u een kopie over aan de ME’s per post of per e-mail of steekt een exemplaar in hun brievenbus.

Een syndicus ter goeder trouw, heeft, in uw geval, natuurlijk de mogelijkheid, mits hij de termijn van vijftien dagen kan respecteren, een gecorrigeerde bijeenroeping voor de reeds bekendgemaakte datum te verzenden.

dilbeccha1 Posted new comment november 21, 2022

Volmachten aan de RvME.
U begeeft zich op een gevaarlijk terrein.
Eerste moeilijkheid is al de correcte formulering van de toe te kennen bevoegdheden.
In feite stuiten wij hier op een cirkelredenering vermits deze bevoegdheden reeds aangegeven moeten worden in een agendapunt van de vergadering die nu gepland is.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This