niet genotuleerde opmerkingen op de A.V.

Word je eigen syndicus

1.76K keren bekekenAlgemene Vergadering

Wat kan men doen wanneer de syndicus weigert gevraagde opmerkingen te notuleren of toe te voegen documenten aan te nemen?

Naar mijn mening kan elke mede-eigenaar zich wenden tot de vrederechter BINNEN de 4 maanden na de A.V. (algemene vergadering) als hij niet akkoord is met de notulen van de AV !

De vrederechter is de enige persoon die de notulen kan vernietigen of onderdelen daarvan.

Opgelet , dit moet gebeuren binnen de 4 maanden , voorbeeld  voor 1 februari 2014 is de uiterste datum 31.05.2014, de bevoegde vrederechter is van het kanton waar het gebouw zich bevindt !

Zich wenden tot de vrederechter gebeurt door een simpele dagvaarding en daar heb je dus geen advocaat voor nodig  maar de VME zal meestal wel beroep doen op een advocaat.

Heb je gelijk dan zijn de kosten volledig voor de VME uitgezonderd hij die dagvaardde betaald niet mee ! (Nieuwe wetgeving artikel 577 -9 § 8

577-9 § 8. In afwijking van artikel 577-2, § 7, wordt de mede-eigenaar van wie de vordering, na een gerechtelijke procedure tegen de vereniging van mede-eigenaars, door de rechter gegrond wordt verklaard, vrijgesteld van elke bijdrage in de erelonen en kosten, die worden verdeeld over de andere mede-eigenaars.

You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This