fbpx

Mogen deze kosten eerst aangerekend aan de VME

Word je eigen syndicus

389 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom
0 Comments

Onze syndicus factureert aan de VME 150€ voor volgende prestatie: ” inlichtingen mede-eigendom verkoop/mutatie kavel. Er wordt beweert dat er geen rechtstreekse kosten kunnen gefactureerd naar de betrokken mede-eigenaar omdat de syndicus enkel een contract heeft met de VME.

nochtans worden andere kosten zoals bijkomende sleutels, remote controle rechtstreeks aangerekend.

wij hebben de syndicus hierover gecontacteerd en kregen volgend antwoord:

“Het is voor onze software technisch niet mogelijk om facturen aan te maken gericht aan mede-eigenaars. Elke factuur die uit onze software komt wordt aangerekend aan de VME en binnen de VME wordt deze factuur dan geboekt op een eigenaar die hem via zijn eindafrekening betaalt. De VME heeft hier dus absoluut geen kosten aan maar de tussenstap via de VME moet wel gebeuren.
Bovendien wordt dit bedrag ingehouden bij de verkoop via de notaris en de notaris mag enkel uitbetalen op rekening van de VME, niet op rekening van de syndicus. Alleen daardoor al is het voor ons onmogelijk om rechtstreeks aan een eigenaar te factureren.
Nu ik weet hoe dit in de praktijk in zijn werk gaat ben ik er vrij zeker van dat dit de standaard werkwijze is van elke syndicus.”

is dit de normale gang van zaken? Het is voor de rekencommissaris onmogelijk om na te gaan of deze kosten dan werkelijk werden betaald door de betrokkene

Vraag beantwoord

Syndicus hoort in zijn boekhouding de wet te respecteren.

Aansluitend op de hogere reactie/ dit gaat over een oude discussie.

MAG EEN SYNDICUS EEN VERGOEDING AANREKENEN BIJ VERKOOP APPARTEMENT%3F

Lange tijd hebben de syndici getracht deze kost door te rekenen aan de notaris.

Het notariaat heeft zich met hand en tand hiertegen verzet en uiteindelijk in Cassatie gelijk gekregen.

https://www.quimmo.be/nl/forum/syndicus-algemene-vergaderingen-raad-van-mede-eigendom/syndicus-vraagt-vergoeding-bij-verkoop-appartement  # 7

De achterliggende gedachte zal wel geweest zijn dat zij er niet mee gediend waren in hun kostenstaat bedragen te moeten opnemen onderhevig aan “vrije” prijsvorming waarop zij geen enkele greep konden uitoefenen.

 

 

hypocresie bij syndici en hun beroepsvereniging ( =orde)

https://www.biv.be/kb/themes/beroep/vastgoedkwesties/vastgoedkwesties-concrete-situaties-concrete-antwoorden

Mag ik als syndicus een kost aanrekenen aan de vertrekkende mede-eigenaar voor het verstrekken van de wettelijk verplichte inlichtingen bij verkoop?

Je bent als syndicus gerechtigd om een vergoeding te vragen voor het verstrekken van de wettelijk verplichte inlichtingen bij verkoop van een kavel (art 577-11 §1ev uit het Burgerlijk Wetboek).

De wet bepaalt niets over de grootte van de bedragen, noch wanner dze kosten moeten voldaan worden. Om latere discussies te vermijden werd dit punt door een aantal syndici voorgelegd door een aantal syndici op de A.V. (bij de verlenging van het contract van de syndicus) waarbij ook het bedrag van de kosten werd medegedeeld. Ook wordt in het contract met de syndicus duidelijk gespecifieerd welke diensten binnen het contract vallen en voor welke diensten er eventueel een meerprijs zal worden aangerekend. Zo weet iedereen waaraan zich te verwachten. Deze werkwijze is, hoewel aan te raden, echter geenszins verplicht.

(geconsulteerd op 02-06-2021)

Het B.I.V. is blijkbaar NIET volledig op de hoogte van:

B.W. Art. 577-8 § 1 (wetgeving versie 2018)

“… geen aanleiding tot vergoeding, …”

 

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This