Moeten de aanpassingen aan onze basisakte gebeuren via een authentieke akte?

Word je eigen syndicus

1.08K keren bekekenStatutenVerzekeringenvernieuwde basisakte

Jessy,

Ingevolge uw advies om de basisakte niet notarieel te laten aanpassen ontvangen we tegengesteld advies van meester E. Debusschere en syndicus Ludwine Deconinck waarvan de tekst in bijlage gericht aan alle 8 eigenaars. Wie heeft gelijk?

“Zoals gevraagd in de AV van 28/9/2013, heb ik mij geïnformeerd betreffende de aanpassingen aan de basisakte, conform de nieuwe wetgeving (Wet van 2 juni 2010).

Ik heb 5 adviezen, zonder enige (financiële) verplichting, ingewonnen: bij 2 advocaten van gespecialiseerd kantoren, bij de Orde Van Vlaamse Balies, bij Eddy Debusschere, en tenslotte bij de notaris.

Alle contacten geven het hierna volgende unanieme advies.

De nieuwe wet verplicht elke syndicus om een gecoördineerde versie van de statuten voor te leggen aan de Algemene Vergadering. De coördinatie van de statuten houdt in dat alle tegenstrijdige bepalingen met de nieuwe dwingende wet van 2 juni 2010 moeten worden verwijderd en/of aangepast. De basisakte en het reglement van mede-eigendom vormen samen de statuten.

De bestaande statuten zijn in het geval van Horizon totaal verouderd (dateren van 1965) en bevatten heel wat bepalingen die eigenlijk in het reglement van mede-eigendom thuishoren en vice versa.

Derhalve dienen de aanpassingen te gebeuren via een authentieke akte, die dan dient te worden overgeschreven op het Hypotheekkantoor op naam van de VME.

De notaris levert dit maatwerk tegen een vast tarief van 1.500€ , excl.BTW en registratiekosten (afhankelijk van het aantal pagina’s).

Het ontwerp van nieuwe statuten wordt voorafgaandelijk voorgelegd aan alle mede-eigenaars.

Volgens dezelfde wet moet de syndicus een burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering aangaan die de uitoefening van zijn taak dekt. Ik heb mij geïnformeerd bij mijn verzekeraar. De jaarlijkse vaste premie bedraagt 120€ + taksen 9,25%.

Ludwine De Coninck”

Dag Annie,

Art. 577-14 §2 zegt:

De syndicus bedoeld in artikel 577-4, §1, derde lid, 4° van hetzelfde wetboek legt binnen het jaar na de inwerkingtreding van deze wet een aan de artikelen 577-3 tot 577- 14 van hetzelfde wetboek aangepaste versie van de bestaande basisakte, het reglement van mede- eigendom en het huishoudelijk reglement ter goedkeuring voor aan de algemene vergadering. Voor zover de algemene vergadering op hetzelfde of op een later tijdstip geen wijzigingen aanbrengt aan de basisakte, is voor de aangepaste tekst van het reglement van mede-eigendom geen authentieke akte vereist.

Zoals de laatste zin dus aangeeft is er geen authentieke akte vereist, voor zover het slechts zou gaan om aanpassingen die de basisakte conform maken aan de nieuwe wetgeving. Wellicht wil men in jullie geval, gezien het om een sterk verouderde akte gaat, een stap verder gaan en nog andere meer structurele veranderingen aanbrengen waardoor er toch een authentieke akte vereist zou zijn.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link