moet syndicus bewarende maatregelen nemen ook als budget daarvoor niet groot genoeg is

Word je eigen syndicus

Ik lijd al geruime tijd schade in mijn appartement door waterinsijpeling afkomstig van het terras boven mij.  De zaak loopt sinds 2021 voor het vredegerecht en ondanks het feit dat er al diverse keren herstellingswerken uitgevoerd werden aan het terras (in opdracht van de tegenpartij), is het probleem nog steeds niet opgelost. De herstellingen werden geen enkele keer volgens de regels van de kunst uitgevoerd. In november 2023 is het effectief beginnen binnen regenen. Ik zat al geruime tijd met een beschadigd plafond dat langs geen kanten wil uitdrogen – ik kan werkelijk geen herstellingen uitvoeren – en nu is het hek helemaal van de dam.
Het water loopt binnen via het verlichtingspunt in de woonkamer. Mijn woonkamer bevindt zich gedeeltelijk onder dat terras. De zekering waarop de lamp is aangesloten werd buiten werking gesteld om nieuwe kortsluitingen te voorkomen. Het gevolg is dat ik sinds november 2023 geen verlichting meer heb in de woonkamer, keuken en berging van mijn appartement (ik heb wel nog elektriciteit). In maart 2024 is er voor de tweede keer een gerechtsdeskundige gekomen (drie maand na de aanvraag). Wij wachten op zijn verslag.
Naast de gebreken aan het terras is vorig jaar ook gebleken dat de gevels van het appartement boven mij nodig hersteld moeten worden – dat is een nieuwe ontwikkeling in heel het verhaal. Die gevels zijn een mogelijke oorzaak van het probleem in mijn appartement. Syndicus heeft na vaststelling van het probleem en na de AV (augustus 2023) 1 offerte opgevraagd om de gevel te laten herstellen. Een van de eigenaars heeft bijkomende offertes gevraagd om te kunnen vergelijken. Die zijn er niet gekomen. Nu zegt syndicus dat zij zonder verslag van de gerechtsdeskundige geen verdere stappen zetten. Hoe zit dat dan met de bewarende maatregelen die genomen moeten worden in dergelijke situaties? Het gaat over een klein appartementsgebouw, syndicus beschikt over 2500 Euro voor het uitvoeren van dringende herstellingen. Ook dat halen zij aan als reden waarom ze geen verdere maatregelen kunnen nemen. Ze beweren dat ze voor het besteden van grotere bedragen de toestemming nodig hebben van de eigenaren. En uiteraard zal het herstellen van die gevel meer kosten.
In de praktijk komt het erop neer dat ik als enige op zoek ben naar een aannemer die de gevel wil komen herstellen. Ik kan u garanderen dat is geen sinecure. De andere mankementen aan de verdieping boven mij – of zij nu wettelijk privatief zijn of niet – vallen tot nu ten laste van de eigenaar (= tegenpartij). Die persoon komt tot niets. Hij is er de oorzaak van dat er tot twee keer toe halve herstellingswerken uitgevoerd werden aan zijn terras. Dat is ook de voornaamste reden waarom er overgegaan werd tot dagvaarding. De gevel is een mogelijke oorzaak van de insijpeling, het terras is vrijwel zeker nog steeds de hoofdoorzaak. Er staat onvoldoende kapitaal op onze rekeningen – het gebouw is te klein, de gewone onkosten zijn te laag – maar de eigenaren kunnen de fondsen ter beschikking stellen indien nodig. Enige probleem is altijd tegenpartij.
Bij momenten weet ik mezelf geen raad meer. Dus de vraag is: moet syndicus bewarende maatregelen nemen ook als de provisie daarvoor te klein is en kunnen zij zich verstoppen achter het verslag van de gerechtsdeskundige?

lebragard Edited comment mei 22, 2024

Bedankt voor uw antwoord. Ik ben eronder door gegaan. Ik ben al drie maand arbeidsongeschikt. Wat ik niet begrijp, is dat 1 eigenaar zoveel schade kan aanrichten in een gebouw en dat pogingen om daar perk en paal aan te stellen zo moeizaam moeten verlopen. Dat hij eigenaar is en rechten heeft, dat zal wel. Waar zijn mijn eigenaarsrechten? De andere eigenaars ondervinden op dit moment geen tastbare hinder en zijn niet geneigd om initiatief te nemen. Die man is eigenhandig het gebouw om zeep aan het helpen. Ik heb nu vernomen dat aannemers die recent werkzaamheden uitgevoerd hebben niet meer willen komen omwille van die persoon. Het gaat eindeloos door. Op dit moment kan ik mijn appartement langs geen kanten verkopen. Ik heb ook zeer weinig controle over de gebeurtenissen. Ik moet wachten, wachten, wachten. Justitie werkt onredelijk traag. Mijn advocaat doet zijn werk. Ik kan ook niet elke dag bij die mens aan de telefoon hangen.

Hou in zoverre het kan de moed erin , het verslag van de deskundige zou wel eens een doorbraak kunnen zijn ……S6

Als men jaren lang in dergelijke situatie zit moet men uit goed “hout” gesneden zijn….anders gaat men ten onder.

Het is een zeer complexe situatie , gerechtelijke procedure , deskundigen , herstellingen ect….en het “probleem” is nog niet opgelost.

Uw syndicus heeft ook geen pasklaar antwoord en wacht op het verslag van de laatste deskundige. De oorzaak van de water ellende moet men vinden wil men dit verhelpen.

uw vraag :

Bij momenten weet ik mezelf geen raad meer. Dus de vraag is: moet syndicus bewarende maatregelen nemen ook als de provisie daarvoor te klein is en kunnen zij zich verstoppen achter het verslag van de gerechtsdeskundige?

de wet zegt dat de syndicus

  2° alle bewarende maatregelen te treffen en alle daden van voorlopig beheer te stellen;

 

”Wat zijn dringende en noodzakelijke werken waar de syndicus mag/moet beslissen ?”

Antwoord : arrest hof van Cassatie van 12 mei 2016 : Werken zijn dringend en noodzakelijk wanneer de gebrekkige toestand van die aard is om schade te berokkenen aan andere onderdelen van het gebouw , zelfs privatieve delen of een bedreiging vormt voor de veiligheid van de bewoners of bezoekers en dat de herstellingswerken aldus dringend en noodzakelijk zijn.

tip : contacteer de advocaat die het “dossier” opvolgt en vraag naar het verslag van de deskundige , schakel de sociale dienst van de gemeente in waar u woont en geef aan dat u “ongewild” in een ongezonde woning woont vochtproblemen , schimmel ect….

lebragard Vraag beantwoord mei 21, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This