Moet de Algemene Vergadering beslissen over schilderwerken?

Word je eigen syndicus

141 keren bekekenAlgemene Vergadering

In de RIO staat er beschreven dat de gevel van het appartementsgebouw om de 10 jaar moet herschilderd worden.

Moet de Algemene vergadering dan nog beslissen als dat mag uitgevoerd worden?

lebragard Vraag beantwoord februari 17, 2024

In de RIO staat er beschreven dat de gevel van het appartementsgebouw om de 10 jaar moet herschilderd worden.

Dergelijke bepaling hoort mijn inziens niet thuis in het RIO ….

uitleg RIO = https://reglementinterneorde.be/more-info

Volgende bepalingen horen niet thuis in het reglement van interne orde:

  1. de beschrijving van het onroerend geheel en van de privatieve en gemeenschappelijke delen, alsook de bepaling van het aandeel van de gemeenschappelijke delen dat aan ieder privatief deel is verbonden (dit hoort thuis in de basisakte);
  2. de criteria en de berekeningswijze van de verdeling van de gemeenschappelijke lasten en bepalingen en sancties met betrekking tot de betaling van die lasten (dit hoort thuis in het reglement van mede-eigendom);
  3. bepalingen die strijdig zijn met de beschrijving van de rechten en plichten van iedere mede-eigenaar betreffende de privatieve en de gemeenschappelijke gedeelten in het notariële reglement van mede-eigendom (dat voorrang heeft op het reglement van interne orde);

nr.3 : statuten zijn wat ze zijn en in de statuten staat oa.werken aan de gemene delen vereist goedkeuring van de AV. Het RIO kan de statuten niet overrulen of zich in de plaats stellen van de statuten van het gebouw !

Moet de Algemene vergadering dan nog beslissen als dat mag uitgevoerd worden?

Uiteraard al was het maar om de offertes te bespreken , welke verf , noodzakelijke voorbereidingswerken , garantie mbt. die werken , opvolgen en goedkeuring en betaling ervan , voorschot betaling en de rest na goedkeuring van de werken ect….

Duidelijkheid voor iedereen zowel voor de schilder/aannemer als voor de VME , per slot is het de VME die de verantwoordelijkheid draagt en niet de syndicus.

sluitend : al de statutaire en RIO bepalingen  in tegenstrijd met de vigerende wet zijn ongeldig en worden vervangen door die wet. =

Art. 3.100 – Dwingend recht
De bepalingen van dit hoofdstuk zijn van dwingend recht

De niet met de vigerende wetgeving strokende statutaire bepalingen of bepalingen uit het reglement van interne orde worden vanaf hun datum van inwerkingtreding van
rechtswege vervangen door de overeenstemmende wetsbepalingen

lebragard Vraag beantwoord februari 17, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This