fbpx

Meerdere lasthebbers op de AV toegelaten bij verdeling van het eigendomsrecht ?

Word je eigen syndicus

36 keren bekekenAlgemene VergaderingLasthebber

Het artikel 577-6, § 1, 2e lid B.W. bepaalt: ‘in geval van verdeling van het eigendomsrecht op een privatieve kavel (…) wordt het recht om aan de beraadslagingen van de algemene vergadering deel te nemen geschorst totdat de belanghebbenden de persoon aanwijzen die hun lasthebber zal zijn …’.

Twee belanghebbende mede-eigenaars (echtgenoten) zijn samen eigenaar van zowel een appartement als van twee garages en een kelder in een residentie (mede-eigendom).  De notariële akte voor hun aankoop vermeldt in dit geval vier privatieven op beider naam.

Beide belanghebbende mede-eigenaars willen aanwezig zijn op de AV en hebben creatief de wet omzeild door voor het appartement de echtgenoot als lasthebber aan te duiden en voor de twee garages en kelder is de echtgenote lasthebber.  Dit is een theoretische splitsing van het eigendomsrecht om samen rechtmatig (?) aan de AV te kunnen deelnemen.

Beiden worden door de syndicus uitgenodigd tot de AV en beiden zijn aanwezig. Hun namen worden door de syndicus afzonderlijk op de aanwezigheidslijst genoteerd.  De quotiteiten worden overeenkomstig opgesplitst.

De echtgenoot is bovendien voorzitter van de AV en beraadslaagt en stemt met de quotiteiten van het appartement, de echtgenote beraadslaagt en stemt met de quotiteiten van de garages en kelder.

Andere mede-eigenaars echtparen zullen ongetwijfeld hun “voorbeeld” volgen om samen op de AV te kunnen aanwezig zijn.

De vraag stelt zich als de wet op de mede-eigendom in die zin kan en mag geïnterpreteerd worden ?

Vraag beantwoord

Ons inziens gaat het hier om een wetsovertreding.

De wetgever heeft er naar gestreefd het aantal deelnemers aan de AV te beperken.

De AV mag niet ontaarden in een “vismarkt”.

Wie heeft er iets gewonnen bij de door u aangeklaagde constructie?

Dan geven wij de voorkeur aan de situatie waar een echtgeno(o)t(e) het spreek- en stemrecht uitoefent en tegenover een andere de AV een gedoogbeleid inzake zijn (haar) aanwezigheid duldt.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This