fbpx

Mede – eigendom – syndicus

Word je eigen syndicus

102 keren bekekenRaad van Mede-Eigendom

Hallo, wij zijn een groep mede-eigenaars van een blok van 150 appartementen , de meeste mede-eigenaars zijn tweedeverblijvers. Reeds een drietal jaar vermoedden we dat de voorzitter van de Raad van de mede-eigenaar en de syndicus onder 1 hoedje spelen en alles samen zelf beslissen . Wat kunnen we hier aan doen

Vraag beantwoord

De wetgever heeft gereageerd op uw verzuchtingen in de wet appartementsmede-eigendom 2018.

B.W. Art. 577-8/1 § 3 (versie 2018)

In de bijeenroeping dient nu de benoeming van elk kandidaat-lid voor de RvME als afzonderlijk agendapunt opgenomen te worden en even afzonderlijk gestemd.

(Voorzitter is niet voorzien in de wetteksten).

Elk lid van de RvME heeft dezelfde rechten op controle van de syndicus.

De bal ligt dan ook in uw kamp om een lid aan te duiden dat uw zienswijze laat primeren.

Begin een gesloten overleggroep om met gelijkgezinden standpunten en opinies uit te wisselen.

Vraag beantwoord

Ja , de mandaathouders van de VME , deze organen , zijn bepalend welke koers de/die VME wil varen.

De kerntaak van een VME is het beheer en behoud van de gemene delen.

Als men dat al respecteert , syndicus en organen , zit men goed maar helaas …..

Uitgangspunt MOET zijn :

  • De eigendomsmaterie en de rechtmatige belangen van de mede-eigenaars dient men te respecteren……
  • behoud en beheer van de gemeenschappelijke zaak
Vraag beantwoord

Organen van de VME

  • de syndicus
  • de Raad van Mede-eigenaars
  • de commissaris van de rekeningen (++++)
  • niet de secretaris
  • niet de voorzitter
Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This