Mag een syndicus een opstartvergoeding vragen ?

Word je eigen syndicus

1.40K keren bekekenSyndicussyndicus vergoeding

Wij overwegen de overstap naar een andere syndicus, maar deze vraagt een éénmalige opstartvergoeding van 305,00€. Is dit wettelijk ?

Contactuele vrijheid

 

Partijen zijn vrij overeenkomsten te sluiten en daarin hun bepalingen op te nemen.

Voorwaarde is natuurlijk dat zij niet in tegenspraak zijn met geldende wetten, regelementen en besluiten van allerhande aard.

 

Een opstartvergoeding bij het aangaan van een contractuele relatie is eerder ongebruikelijk . Normaal redeneert men dat zij begrepen is in de daaropvolgende regelmatige maandelijkse of jaarlijkse vergoeding die werd overeengekomen.

 

Alhoewel, bij betalen van een eenmalig ticket op bus, tram en trein wordt ons telkens een opstapvergoeding aangerekend.

 

Uw syndicus kan laten gelden dat hij zich moet inwerken in de specifieke omstandigheden van uw mede-eigendom : alle basisakten zijn verschillend, hij moet rekeninghouden met alle in vroeger gehouden vergaderingen goedgekeurde agendapunten, uw specifieke wensen die u geuit hebt bij het aangaan van het contract enz.

 

Vergeet niet dat u de mogelijkheid hebt de syndicus nagenoeg zonder opgave van redenen te bedanken :

 

B.W. Art. 577-8 § 6

 

De syndicus loopt dus een reëel economisch risico.

 

Een opstartvergoeding kan dan ook verantwoord zijn, het bedrag moet wel in verhouding zijn met de overeengekomen latere vergoedingen, en vooral, op voorwaarde dat uitdrukkelijk bepaald wordt dat er later GEEN opzegvergoeding meer zal gevraagd worden.

 

Het mag niet van 2 walletjes eten worden.

 

Het getuigt van weinig zelfvertrouwen bij de syndicus om een dergelijke vergoeding te vragen.  Rekent hij dan niet op een jarenlange goede samenwerking waarin deze kosten worden afgeschreven?

 

Het zou ook interessant zijn het oordeel van het B.I.V. te vragen over dit procedee.

 

Fiskaal : op gewone beheerslonen hoeft geen BTW aangerekend te worden. Op een ”opstartvergoeding” is dat niet langer vanzelfsprekend.

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This