Mag een syndicus een aankoop doen met het geld van de VME, zonder dat die aankoop (die niet dringend is door de VME op een A.V. door stemming is goedgekeurd?

Word je eigen syndicus

1.22K keren bekekenSyndicusaankoop

Het gaat hier om het plaatsen van afzetpalen om wildparkeerders tegen te gaan. Eén lid van RME ergert zich aan wildparkeerders, alleen omdat hij betaald heeft voor zijn parkingplaats en zij niet. Op een vergadering van de RME heeft dat éne lid aan de syndicus gezegd: ‘ wij doen aankoop van afzetpalen’ Model-kleur-plaats waar ze moeten komen: alles door hem bepaald. De andere 3 leden gaven een negatief advies voor de directe aankoop. Volgens hen was de aankoop niet dringend en moest zodoende worden voorgelegd aan de VME op A.V.  De palen zouden worden geplaatst op een ruimte , een zone gelegen tussen twee wooneenheden van het hele complex ( 60 app. )- een ruimte waar men makkelijk even kan parkeren om in-en uit te laden en waar men op geen enkele wijze een hinder is voor de toegangswegen naar de garages. Deze zone maakt deel uit van heel de open ruimten en toegangswegen.  Volgens mij maakt deze zone deel uit van het ‘algemeen’, een algemeen deel dus en heeft ieder daar het gebruik- en genotsrecht van. Door daar vaste palen te plaatsen ontneemt men dat recht. Er bestaat dan geen enkele mogelijkheid meer om daar even te staan. Die twee, drie ‘wildparkeerders’ (soms) hinderen niet de autobestuurders die naar en van hun garages komen. Natuurlijk is het algemeen uitzicht van het complex mooier zonder auto’s. Wanneer het plaatsen van palen op een volgende A.V. wordt weggestemd, wie moet die palen dan betalen ? Want … de syndicus heeft die palen aangekocht.  Hij heeft de mening, advies van 3 leden van RME naast zich neergelegd en heeft dat éne lid zijn zin gegeven.  Een eigenaar is toevallig te weten gekomen wat er allemaal ging gebeuren. Zij heeft mij op de hoogte gebracht. Want ook dit : van die bewuste vergadering is geen verslag gemaakt en de syndicus heeft de leden van RME niet op de hoogte gebracht van zijn aankoop (in onze naam). Ik heb op een avond  een mail gekregen: morgenvroeg worden de palen geplaatst.     Ik was zeer verbaasd. Offerte, aankoop enz.. alles was gebeurd tussen dat éne lid en de syndicus, maar toch voor rekening van de VME   De plaatsing is op ‘het nippertje’ tegen gehouden op uitdrukkelijk verzoek van mezelf en die andere eigenaar. – die helemaal niet akkoord gaat met plaatsen van palen. Al de andere eigenaars, bewoners hadden voor een voldongen feit gestaan – zij wisten, weten van niets van wat er met hun geld is gebeurd.

Graag uw oordeel zodat ik de bewoners, eigenaars, zo klaar mogelijk uitleg kan geven .

Met erkentelijkheid en dank,

Lisa.

Dag Lisa,

Dat is volgens mij absoluut niet toegelaten en wel om twee verschillende redenen:

1) De eerste reden is die u aanhaalt. Een syndicus kan namelijk geen aankopen doen of goedkeuren die niet dringend of noodzakelijk zijn zonder daarvoor toestemming gekregen te hebben op de AV. De enige uitzondering zou kunnen zijn dat de RME een expliciet mandaat gekregen heeft om over de aankoop van die palen te beslissen. Maar gezien wat u mij geschreven hebt is dit niet het geval vermoed ik.

2) Men kan ook argumenteren dat het plaatsen van de paaltjes een wijziging inhoudt van het gebruik en genot van de gemeenschappelijke delen. Dit is naast de aankoop van de paaltjes een agendapunt dat afzonderlijk gestemd moet worden. Ook dat is wellicht niet gestemd geweest op de AV.

Mocht ik in uw situatie zijn zou ik dit zeker niet laten passeren want als men zo’n beslissingen op eigen houtje er gaat beginnen doorduwen zonder daarvoor via de AV te gaan dan eindigt dat natuurlijk in een grote chaos. Ik denk dat jullie hier een duidelijk signaal moeten geven naar de RME, de desbetreffende eigenaar en de syndicus! In het verleden zijn al andere leden van Smart Syndic hiervoor naar een advocaat gestapt, voor gelijkaardige feiten, en dit met positief resultaat.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This