Mag de syndicus het reservefonds voor de liftrenovatie gebruiken voor andere doeleinden zonder medeweten van de RVM?

Word je eigen syndicus

1.19K keren bekekenReservefonds

De syndicus heeft het reservekapitaal bestemd voor de liftrenovatie opgebruikt voor dringende andere herstellingen in het begin van 2013. Het bedrag van de herstelling werd niet meegedeeld aan de medeeigenaars.  Er werd toen geen extra opvraging gedaan. Een jaar later vernemen de medeeigenaars dat er helemaal geen reservefonds voor de vernieuwing van de lift is.

Ergens is de vraagstelling verkeerd.

 

De Raad van Mede-eigendom is een contrôle-orgaan op de syndicus.

Het behoort dus niet tot zijn taak aan de syndicus allerhande toelatingen te geven.

 

In het voorlegde geval kan dus de RvM de syndicus dus enkel (schriftelijk) om uitleg vragen , de mede-eigenaars van zijn antwoord op de de hoogte brengen en naargelang de beoordeling door de RvM ervan de mede-eigenaars adviseren al dan niet correctief op te treden.

 

Dit kan de vorm aannemen van :

voorstellen van agendapunten op de volgende Algemene Vergadering om herhaling van deze toestanden te voorkomen

het bijeenroepen van een Bijzondere Algemene Vergadering met correctieve agendapunten

voorstel een BAV te organisen met het oog op ontslag van de syndicus.

 

Opmerkingen :

het kan zeker niet de bedoeling zijn van het initiatiefrecht van de syndicus inzake dringende herstellingen te beknotten maar het is normaal dat hij daarna de mede-eigenaars ervan op de hoogte brengt ook inzake de financieringsbron

 

heeft de commissaris van de rekeningen gedurende zijn regelmatige controles hiervan niets gemerkt en ervan melding van gemaakt, tussentijds of in zijn jaarlijks verslag ?

 

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link