fbpx

Kosten eigenaar autostaanplaats die geen eigenaar van een appartementsgebouw is?

Word je eigen syndicus

Vroeger behoorde alle autostaanplaatsen aan eigenaars van het appartementsgebouw en werden lopende kosten voor onderhoud e.d. niet per staanplaats berekend, maar per eigenaar/appartement.
Een autostaanplaats wordt apart verkocht aan een persoon die geen eigenaar is van een appartement, noch een appartement huurt. Deze betaalt op dit ogenblik geen euro mee in de kosten, zoals elektriciteit, kuis, garagepoort enz. Hoe dient dit behandeld te worden. Statuten spreken van 46 eigenaars en verdeling in 46sten. Moet deze als 47ste eigenaar aanzien worden? Aparte afspraken?
Dank bij voorbaat.
Ronny Hellemans

Vraag beantwoord

Normaal gezien heeft elke “kavel” in de basisakte ,  X aantal quotiteiten , zie dit na in uw basisakte. (kelder x aandelen , appa x aandelen garage x aandelen of quotiteiten.

Indien een kavel apart verkocht wordt behoudt dit kavel zijn quotiteiten en gaat over naar de nieuwe eigenaar en min voor de verkoper.

Ook de patrimonium documentatie van uw VME geeft deze informatie en dit per kavel met de info , wie de eigenaars zijn en hun rechten , alsook de kadastrale perceelsinformatie/per kavel(s).

De nieuwe eigenaar van de garage is een nieuwe mede-eigenaar dus nummer 47. (elke eigenaar van een kavel in de VME is lid van die vereniging , men hoeft geen app. te bezitten , de eigendomstitel van een kavel telt.)

Aanpassing/veranderen van de basisakte is nodig cfr :

Art. 577-4 § 1.  De basisakte en het reglement van mede-eigendom, die de statuten van het gebouw of van de groep van gebouwen vormen, alsook iedere wijziging die daarin wordt aangebracht, moeten het voorwerp zijn van een authentieke akte.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This