Kan Overeenkomst waarin OPDRACHT Synd vast 1,5 jaar is, AV(‘n) blokkeren ?

Word je eigen syndicus

390 keren bekekenStatuten

Een nieuwe syndicus stelt  ons in zijn Overeenkomst VME-Syndicus voor, o.a. :

  1. De opdracht gaat in op datum ingevolge de beslissing van de Algemene Vergadering, voor een duur van 1,5 jaar.
  2. De overeenkomst kan enkel worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de AV.
  3. Na het einde van het mandaat van de uittredende syndicus zal de kwijting van deze op de agenda worden geplaatst van de eerstvolgende AV.

Om de overstap  van uittredende naar beginnende  syndicus aansluitend te maken gebeurt de aanstelling van de nieuwe syndicus door onze VME  op een AV ,voorafgaand aan de meegedeelde einddatum mandaat van de uittredende syndicus , en met dit als enig agendapunt.

Mijn  BEDENKINGEN bij voorgaande:

De opdracht ( in 1.) is dus een lastgeving van de AV .Ook mandaat  is een lastgeving .  Beide zijn beperkt in de tijd en beide zijn onderworpen aan de wetten  op mede-eigendom .Toch denk ik dat  er een belangrijk verschil is.

Bij mijn weten eindigt een mandaat  van syndicus steeds van rechtswege bij de eerstvolgende  rechtsgeldige  AV . Meestal is dit binnen een vastgelegde periode ; het kan ook later wanneer die AV (AV’n) niet rechtsgeldig kon(konden) doorgaan ( welke ook de reden daartoe was(is) bv corona  ).

     De contractuele vastgelegde  VASTE duur van 1,5 jaar voor de opdracht kan in uitzonderlijke omstandigheden het onmogelijk maken om alsnog buiten die termijn nog  rechtsgeldige AV’n  te houden. Uitdrukkelijk beslissen tot hernieuwing van de overeenkomst door de AV(2.1) kan dan zelfs niet meerDe wettelijke verplichtingen – houden jaarlijkse statutaire AV, kwijting verlenen –   (kunnen) worden geblokkeerd evenals praktische regelingen.

Dus: de opdracht gaat in voor 1,5 jaar terwijl  het mandaat van de syndicus eindigt op de eerstvolgende AV . Het verschil in periode is mogelijk oorzaak van problemen .

 Mijn inziens moet  het vastleggen van de duur 1,5 jaar worden verworpen . WAT IS UW MENING?

Tenslotte ook twijfel over: de ‘AV-Aanstelling Syndicus’  heeft 1 agendapunt waarover de VME beslist op datum van de notulen. Opdracht is geen agendapunt van deze AV, ze gaat op latere datum in bij ondertekening van de Overeenkomst door de VME én de syndicus.

Dank bij voorbaat

lebragard Vraag beantwoord december 6, 2022

Het syndicuscontract , zoals de naam het al aangeeft , is een overeenkomst afgesloten tussen de syndicus en de VME , sorteert onder contractenrecht , aanvullend recht.

De wet op mede-eigendom legt dit contract dwingend op. Des te belangrijker is de INHOUD van dat contract….het hoeft helemaal niet op de buik van de syndicus geschreven te zijn , de VME kan ook eisen dat er bv. ook overeengekomen wordt dat de syndicus , de wet mede-eigendom zal respecteren , binnen de 14 dagen zal antwoorden op eventuele vragen van mede-eigenaars ect…..

Uiteraard zal de VME oog moeten hebben hoe de wettelijke opdracht beschreven staat alsook deze die aanvullend zijn, waarvoor extra aangerekend wordt.. ect maw. niet die 1,5 jaar is het belangrijkste gegeven…en btw heeft de syndicus mss ook voorzien dat hij steeds zijn ontslag kan geven zonder opzeg en zonder schadevergoeding ?

De VME en syndicus , elk van hun heeft een “eigen” belang vandaar dat ze samen akkoord moeten zijn anders geen contract.

lebragard Vraag beantwoord december 6, 2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This