fbpx

Kan ik een kopie vragen van het contract van de concierge met haar taken en salaris?

Word je eigen syndicus

216 keren bekekenBoekhouding VME

Geachte,

Ik lig regelmatig ovehoop met de syndicus, omdat ze beslissingen nemen die volgens mij totaal absurd zijn. Ze hebben een concierge aangesteld die uit Bulgarije afkomstig is. In het begin was het de man die was aangesteld, 5 uren per dag. Alles bleef vuil omdat hij meer in ergens anders bezig was als met het schoonhouden van ons gebouw. Plots werd hij zonder goedkeuring van andere eigenaars aangesteld als voltijds, zogenaamd omdat hij geen tijd genoeg had. Dit terwijl de vorige concierge er met vijf uur per dag altijd een perfect schoon gebouw had. Na enkele maanden veranderde het ineens, en was zijn vrouw concierge. OOk zij bakt er niks van, en de resultaten zijn bedroevend. Na enkele maanden kregen we dan te horen dat zij hun gratis conciergewoning verlieten om te verhuizen naar een appartement op het zesde verdiep dat ze gekocht hadden. Het ligt er dik bovenop dat hun de hand boven het hoofd word gehouden door de drie mensen die het comité vormen van de vertegenwoordiging van de eigenaars. De taken van concierge worden niet uitgevoerd. De namiddag is ze nergens meer te bespeuren, terwijl er werk genoeg is. Ik heb bij de syndicus gevraagd om mij een kopie van het nieuwe contract van de concierge te sturen, die haar taken omschrijven, haar werkuren alsmede het bewijs van de betalingen op haar naam van de sociale lasten. Deze krijg ik niet. Ik heb dus een sterk vermoeden dat er dingen gebeuren die het daglicht niet mogen zien. Kan ik wettelijk eisen dat ze mij als eigenaar de gevraagde documenten toesturen?

Rudy Cornelissen

Vraag beantwoord

Aan de vraagsteller :

Lees aandachtig volgend vonnis……van 2017

VONNIS 2017/1873 RECHTBANK VAN EERSTE AANLEG VEURNE

Geïntimeerde heeft inzage gevraagd van alle niet-privatieve documenten betreffende de mede-eigendom. 

Dit is conform artikel 577-8 §4, 11• B.W.

11° het de mede-eigenaars mogelijk te maken inzage te nemen van alle niet private documenten of gegevens over de mede-eigendom, en wel op alle wijzen die zijn bepaald bij het reglement van interne orde, of door de algemene vergadering;


Louter ten exemplatieve titel beperkt de wet het inzagerecht niet tot enkel de stukken die nuttig
zijn met het oog op een komende algemene vergadering of tot stukken van maximaal één jaar
oud, zodat geïntimeerde niet strijdig met de wet handelde door alle verslagen van de voorgaande jaren te vragen.

Geïntimeerde vroeg inzage van de boekhouding. Ook dit is een niet-privatief stuk, welke trouwens aan de algemene vergadering moet voorgelegd worden ter goedkeuring van de mede-eigenaars
(zie onder meer artikel 7 van de syndicusovereenkomst, stuk 2 appellante), zodat zij uiteraard desbetreffend inzagerecht hebben eer zij in eer en geweten kwijting kunnen verlenen aan de syndicus.

De eerste rechter heeft terecht geoordeeld dat appellante ten onrechte het inzagerecht afhankelijk maakte van betaling van vergoeding.

Dienvolgens heeft de eerste rechter terecht de tegenvordering vanwege appellante om geïntimeerde te veroordelen tot schadevergoeding wegens rechtsmisbruik afgewezen.

Een wettelijk of conventioneel recht mag van haar essentieel doel niet worden afgewend door het nastreven van kwaadwillige doeleinden, waarbij wordt uitgegaan van de wil om te schaden.

Er is dienvolgens sprake van rechtsmisbruik bij het uitoefenen van een vorderingsrecht als voldaan is aan een van de volgende voorwaarden:

1 oogmerk om te schaden
2 afwezigheid van enig belang of redelijk belang
3 tussen verschillende wijzen om zijn recht uit te oefenen met hetzelfde nut, die wijze te kiezen welke voor de andere het meest schadelijk is
4 onevenwichtscriterium: recht zo uitoefenen dat enorme schade die eruit volgt niet in verhouding staat tot het geringe voordeel dat men eruit haalt
5 finaliteitscriterium: afwijking van de maatschappelijke en economische bestemming van het recht.

Appellante faalt in haar bewijslast dat geïntimeerde met het uitoefenen van haar inzagerecht enkel gepoogd heeft om appellante te schaden, zonder dat zij enig belang had om deze stukken te kunnen inzien en dat zij enige andere mogelijkheid had om haar recht uit te oefenen zonder appellante erom te moeten vragen.

Wil dus zeggen dat elke mede-eigenaar inzage recht heeft in alle niet privatieve documenten die de VME in zijn totaliteit aanbelangen.

Vraag beantwoord
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This