Kan een syndicus al of niet moedwillig het aantal aanwezigen beperken in een AV?

Word je eigen syndicus

396 keren bekekenAlgemene Vergadering

Wat als de syndicus alle kavels van een eigenaar samenneemt in zijn aanwezigheidslijst en die lijst dus 3 kolommen heeft, zijnde “aanwezig” en “volmacht – naam” en “handtekening”. De rijen zijn vooraf ingevuld met de naam(namen) van de mede-eigenaar(s), hun kavel(s): bvb APP.5 – Berging3 – P4 en hun totaal aandeel.

Vraag 1:  Vermits de syndicus alle kavels van de mede-eigenaar(s) samenneemt, kan er dus maar 1 eigenaar (lasthebber) aanwezig zijn. Correct?  Is dit te “omzeilen” als een echtpaar – die beiden naar de vergadering willen komen, dit “beperkt type van aanwezigheidslijst” dan beiden tekenen als aanwezig met hun handtekening?

Vraag 2:  Een gehuwde eigenaar werd door beide partners aangeduid en correct doorgegeven als lasthebber aan de syndicus. Telt dit dan al als 1 van de max. 3 volmachten die deze persoon kan hebben?

lebragard Vraag beantwoord november 5, 2023

Vraag 1:  Vermits de syndicus alle kavels van de mede-eigenaar(s) samenneemt, kan er dus maar 1 eigenaar (lasthebber) aanwezig zijn. Correct? 

JA

Is dit te “omzeilen” als een echtpaar – die beiden naar de vergadering willen komen, dit “beperkt type van aanwezigheidslijst” dan beiden tekenen als aanwezig met hun handtekening?

Strikt genomen kan er maar één eigenaar aanwezig zijn , maar meestal gedoogd dat beiden aanwezig zijn……

Vraag 2:  Een gehuwde eigenaar werd door beide partners aangeduid en correct doorgegeven als lasthebber aan de syndicus. Telt dit dan al als 1 van de max. 3 volmachten die deze persoon kan hebben?

De aangeduide persoon is diegene die op de AV aanwezig kan/zal zijn , maar deze kan tot drie volmachten vertegenwoordigen bv. van andere eigenaars.

bv. een appartement telt 4 eigenaars ttz, het eigendom is verdeeld telkens met 1/3 eigendom en een vruchtgebruiker….Die eigenaars in onverdeeldheid moet dan iemand aanduiden die uitgenodigd wordt en aanwezig zal zijn op de AV als vertegenwoordiger van die kavel/app. De aangeduide lasthebber kan alsnog lasthebber zijn van andere mede-eigenaars .

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

§7

Niemand mag meer dan drie volmachten aanvaarden. Een lasthebber mag evenwel meer dan drie volmachten krijgen als het totaal van de stemmen waarover hij zelf beschikt en die van zijn volmachtgevers niet meer dan 10 % bedraagt van het totaal aantal stemmen dat toekomt aan alle kavels van de mede-eigendom.

wet mede eigendom = https://www.biv.be/media/1461/download?inline

lebragard Vraag beantwoord november 5, 2023

aanvullend : elke mede-eigenaar kan zich laten bijstaan op de AV en dient de syndicus daarvan vooraf op de hoogte brengen, maw. bv.14 eigenaars , in totaal 28 aanwezigen als iedereen zich laat bijstaan…..

  Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

§1

Hij kan zich laten bijstaan door één persoon op voorwaarde dat hij de syndicus ten minste vier werkdagen vóór de dag van de algemene vergadering daarvan bij aangetekende zending in kennis stelt. Deze persoon mag tijdens de algemene vergadering de discussie niet leiden, noch ze monopoliseren.

lebragard Vraag beantwoord november 5, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This