Kan een syndicus advocatenkosten maken op naam van de VME bij een rechtstreeks klacht naar hem toe?

Word je eigen syndicus

206 keren bekekenSyndicus

Gisteren kreeg ik een schrijven van een advocatenkantoor in naam van de VME als zgn cliënt en dit om te antwoorden op een mail gericht aan de syndicus em met vragen die betrekking hebben op de correctheid en wettelijkheid van door hem gestelde acties. De VME wordt hierin niet vernoemd en is eerder te beschouwen als slachtoffer dan iets anders.  Voor de rest had het schrijven van het advocatenkantoor eerder een intimiderende toon en waren de geformuleerde antwoorden ook nog van lage kwaliteit en werden een aantal zaken verkeerd voorgesteld.

Dit terzijde, kan een Syndicus een advocatenkantoor kantoor inschakelen om te antwoorden op een mail die betrekking heeft op puur door hem gestelde acties en dit dan nog doen in samenwerking met de RvB en op naam van de VME waardoor zij dit nog zullen proberen door te belasten aan de VME ?

Met dank,

Stephan

lebragard Vraag beantwoord februari 16, 2024

Het inschakelen van een advocaat door de syndicus en het verhalen van de kosten op de VME is een complexe kwestie waarbij zorgvuldigheid en juridisch inzicht vereist zijn en bij gebrek aan inhoudelijke kennis van de “zaak” een (algemeen) antwoord

  • wat vermeldt het syndicuscontract/VME ?
  • art.3.89 , §5, 1°, 2° en 3° en 3.86 §3 (Het vermogen van de vereniging van mede-eigenaars bestaat uit de door de algemene vergadering
    bepaalde periodieke bijdragen van de mede-eigenaars. De syndicus kan alle gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen nemen voor de invordering van de lasten.”)
  • art.3.92 §1 stelt dat een syndicus ” De syndicus is gemachtigd iedere vordering om dringende redenen of vordering tot bewaring van rechten met betrekking tot de gemeenschappelijke delen in te stellen, op voorwaarde dat die zo snel
    mogelijk wordt bekrachtigd door de algemene vergadering.
  • De kosten voor deze advocaat kunnen op de VME worden verhaald.
  • Wat is er bepaalt in het RIO mbt. de te volgen procedure bij bv. wanbetalers ect…zo er niets bepaalt is…..dringend voorzien , AV beslissing en opnemen in het RIO …..procedure te volgen bij problemen , wanbetaling , advocaat ect…

Gisteren kreeg ik een schrijven van een advocatenkantoor in naam van de VME als zgn cliënt 

Advocatenkantoor antwoord in naam van de VME (client) en niet voor en in naam van de persoon syndicus , maar het is de syndicus die daarom verzoekt !? en niet de VME (?), syndicus vertegenwoordigd wel de VME…..en is gemachtigd te vorderen art.3.86§3 en art.3.92 maar dat een syndicus beroep doet op een advocaat om te antwoorden op een klacht van een mede-eigenaar en deze kosten verhaalt op de VME , kan volgens mij niet en is zeer discutabel. art. 3.89   § 6.” De syndicus is als enige aansprakelijk voor zijn beheer; hij kan zijn bevoegdheid niet overdragen dan met de toestemming van de algemene vergadering en slechts voor een beperkte duur of voor welomschreven doeleinden.”

Een prof. syndicus is toch de “specialist” inzake het beheer van mede-eigendom en indien deze advies/raad/brief vraagt mbt. dat beheer , kan deze die extra kost niet doorschuiven/verhalen bij de VME.

Graag ook het volgende , ….. door hem gestelde acties en dit dan nog doen in samenwerking met de RvB en op naam van de VME waardoor zij dit nog zullen proberen door te belasten aan de VME ?

zoek gelijkgezinden want “Cavalier Seul” spelen is meestal niet aangewezen in een VME en al vlug is deze de “Zwarte Piet”.

De RvB (= RvB raad van bestuur bestaat niet meer = raad van mede-eigendom) moet niet samenwerken met de syndicus , moet controleren dat deze zijn job naar behoren doet ! en dan samenwerken voor het algemeen belang.)https://advocaten-leuven.be/rme-geduchte-controleur-syndicus/

lebragard Edited comment februari 16, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This