Kan een niet mede-eigenaar, maar wel volmachtdrager, de AV voorzitten ?

Word je eigen syndicus

1.12K keren bekekenAlgemene Vergadering

Ik heb. Een volmacht voor de volgende algemene vergadering, kan dan in naam van de eigenaar, de vergadering leiden als voorzitter ?

dank bij voorbaat voor de info

Juridische haarkloverij. In § 5 van B.W. Art. 556-7 wordt aangegeven dat de vergadering wordt voorgezeten door een mede-eigenaar. Later in § 7 ( dus ondergeschikt) wordt de mogelijkheid van een lasthebber geopperd.

Kijkt u naar de bepalingen omtrent lastgeving:

Art. 1989. De lasthebber mag niets doen buiten hetgeen in zijn lastgeving begrepen is;….

dan zou u tot de conclusie kunnen komen dat hier lastgeving omtrent het voorzitterschap onmogelijk is daar het tot de essentie van het voorzitterschap behoort op onvoorziene, en dus niet vooraf met de lastgever besproken (en schriftelijk vastgelegde) omstandigheden  in de vergadering te reageren.

Uitzondering zou gemaakt kunnen worden voor een algemene notariële volmacht.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This