Kan de syndicus na 5 jaar contract, dat stopt op 1 maart 2014, een schadevergoeding vragen van 2 jaar syndic als we hem op de vergadering wegstemmen wegens wanbeheer,

Word je eigen syndicus

1.41K keren bekekenSyndicus

Beste,

Na veel nalatigheid naar beheer van onze residentie willen we de syndicus ontslaan. Het contract van 5 jaar verloopt op 1 maart 2014. De algemene vergadering heeft plaats op 25 maart en we hebben zelf het punt van ontslag of verlenging op de agenda laten plaatsen via een  mail. In het contract staat, indien we geen aangetekende zending (6 maanden op voorhand) hebben verstuurd , de syndicus recht heeft op 2 jaar schadevergoeding en een stilzwijgende verlenging van het contract met 5 jaar!!! Kan dit? Alle eigenaars willen hem ontslaan op de AV. Hoe pakken we dit best aan? We zijn 6 eigenaars van de residentie die niet van alles op de hoogte zijn en hulp vragen, met voorbaat dank! Grtn

Met de wetgeving van 2010 zijn de contracten nog maximaal 3 jaar. Ook stilzwijgende verlengingen zijn wettelijk niet meer toegelaten. Eigenlijk zou u dus kunnen stellen dat er momenteel geen geldig contract meer is en dat er dus geen schadevergoeding geeist kan worden.

Heel specifiek zegt wetgeving namelijk het volgende:

“Het mandaat van de syndicus mag niet langer zijn dan drie jaar, maar kan worden hernieuwd door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Het feit dat het mandaat van de syndicus niet wordt vernieuwd, geeft op zich geen aanleiding tot een vergoeding.”

Wat u wel best gedaan had is het agendapunt aangetekend verstuurd. Er bestaat altijd het risico dat de syndicus beweert dat hij of zij het punt nooit ontvangen heeft en dan heb je natuurlijk ook geen bewijs.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This