Kan de syndicus de kosten verdelen per verdeelsleutel ipv per boekhoudrekening ?

Word je eigen syndicus

539 keren bekekenBoekhouding VME

Een syndicus gaat sinds begin dit jaar over op een nieuw boekhoudsysteem.
Het oude systeem was duidelijk (zoals bij andere syndici), per boekhoudrekening was er de toe te passen verdeelsleutel.
Om onverklaarbare reden probeert hij nu de onkosten per verdeelsleutel (!!) te groeperen in plaats van per boekhoudrekening.
Hij lukt daar niet in, het resultaat is niet alleen ondoorzichtig (hij geeft dat zelf toe), waardoor hij verschillende fouten gemaakt heeft (die hij zelf niet vond; ik heb er uren over gedaan om alle – behalve één – fouten te vinden).

Hij heeft dit voor het eerste kwartaal gedaan, als commissaris heb ik hem dat verweten, maar er gebeurde niks. Nadat hij dat ook voor het tweede kwartaal gedaan heeft, hebben ook andere eigenaars zich daarover beklaagd. Op mijn aandringen zou hij de softwareleverancier inzetten, en “binnen de week” alles in orde brengen. Wij hebben nog niets vernomen, en de afrekening van het derde kwartaal is er nog niet.

lebragard Vraag beantwoord november 17, 2023

Hoe dan ook de syndicus moet ongeacht welk programma/software deze gebruikt/toepast een              duidelijke,              nauwkeurige en gedetailleerde “boekhouding” voorleggen.

De lasten/kosten verdeling worden verrekend volgens de bepalingen zoals ze voorkomen in de statuten .

De wet zegt : Art. 3.89. Syndicus (577-8)

  15° de boekhouding van de vereniging van mede-eigenaars te voeren op een duidelijke, nauwkeurige en gedetailleerde wijze, volgens het door de Koning op te stellen minimum genormaliseerd rekeningenstelsel. Elke mede-eigendom die met uitzondering van de kelders, de garages en de parkeerplaatsen minder dan twintig kavels omvat, mag een vereenvoudigde boekhouding voeren die ten minste een weerspiegeling is van de ontvangsten en uitgaven, van de toestand van de kasmiddelen, alsook van de mutaties van beschikbare middelen in contant geld of op de rekeningen, van het bedrag van het werkkapitaal en het reservekapitaal bedoeld in artikel 3.86, § 3, tweede en derde lid, van de schuldvorderingen en de schulden van de mede-eigenaars;

lebragard Vraag beantwoord november 17, 2023
You are viewing 1 out of 3 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This