Kan de RME of commissaris de syndicus verplichten wanbetalers aan te pakken?

Word je eigen syndicus

1.64K keren bekekenWanbetaling door mede-eigenaars

Binnen onze VME worden we sinds ruim een jaar gecofronteerd met een 4 tal hardnekkige wanbetalers.De totale betalingsachterstand is intussen opgelopen tot ruim 15.000 €. Indien deze toestand verder blijft aanhouden ontstaat op korte termijn allicht geldgebrek bij het reservefonds. De RME en de commissaris van de rekeningen hebben er reeds meerdere malen bij de syndicus op aangedrongen om de wanbetalers hun openstaande rekeningen te vereffenen. Verder dan een persoonlijk gesprek met, en een paar schriftelijke rappels naar de wanbetalers is de syndicus nog niet gekomen.Onlangs heeft de commissaris er bij de syndicus nog op aangedrongen een aangetekend schrijven te sturen naar de wanbetalers met de boodschap dat voor het einde van dit jaar de openstaande rekeningen moeten worden betaald. Er is aan de syndicus ook medegedeeld dat bij niet betaling een advocaat dient te worden aangesteld om langs juridische weg de achterstallige bedragen op te vorderen.
Wat kan de RME en de commissaris doen indien de syndicus deze zaak verder op de lange baan schuift en de wanbetalers opnieuw ongemoeid laat ?
Geen enkele van deze mede-eigenaars heeft na de alegemene vergadering ook maar enig verzet aangetenkend tegen de goedgekeurde beslissingen. De rekeningen werden goedgekeurd en er is décharge verleend aan de syndicus en de RME. De wanbetalers hebben verder geen enkele reden om niet te betalen. Ook geen enkel van de betrokken mede-eigenaars heeft financiële problemen, zodat er niets hen verhinderd hun openstaande rekeningen te betalen.
Dank bij voorbaat voor uw gewaardeer advies.

Met vriendelijke groeten,
Antoine

Dag Antoine,

U moet een aangetekend schrijven sturen naar de syndicus dat hij op de eerstvolgende vergadering het volgend moet agenderen: “Beslissing omtrent gerechtelijke stappen tegen wanbetalers”.  Op de vergadering kun je dan met 50%+1 van de stemmen een advocaat aanstellen.  Het is eigenlijk een schande dat uw syndicus niet zelf zo’n punt op de agenda gezet heeft.  Ik heb vorige week nog een gesprek gehad met iemand anders van de Smart Syndic leden en doordat de syndicus het heeft laten aanslepen hebben ze het geld niet meer kunnen recupereren.  Het gevolg is dus dat de overige eigenaars mogen opdraaien voor dat bedrag.  Als de AV nog te veraf is, zou je bij je syndicus een bijzondere vergadering kunnen afdwingen om over dat punt te stemmen als je handtekeningen verzamelt bij mede-eigenaars voor ten minste 20% van de stemmen.
Met vriendelijke groeten,
Jessie
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This