Kan de raad van mede-eigendom onderhoudscontracten controleren?

Word je eigen syndicus

Beste Smartsyndic,

Ons appartementsgebouw staat hier nu twee jaar en bij de start heeft de syndicus een aantal DURE contracten afgesloten : kuisploeg, onderhoud liften, onderhoud waterverzachter, garagepoort enz. Kunnen wij als Rvme  mandaat krijgen van de algemene veergadering om die contracten uit te pluizen, eventueel op te zeggen, offertes aan te vragen, goedkopere af te sluiten? Aangezien de syndicus verantwoordelijk is voor de contracten uit de beginperiode is het m.i. niet aangewezen hem die taak te laten uitvoeren.

De wetgever heeft de raad van mede-eigendom ingesteld als controleur op het werk van de syndicus.

 

U hoeft dus geen mandaat te vragen om de contracten te controleren, u hebt de plicht dit te doen en hierover rapport uit te brengen in uw halfjaarlijks verslag.

B.W. Art. 577/8-1

 

Ga bij uw controle na of de syndicus zijn bevoegdheden niet overschreden heeft en verbintenissen heeft aangegaan verder dan de duur van zijn mandaat.

B.W. Art. 577-8 § 1.

 

Offertes aanvragen en contracten opzeggen behoort tot de takenpakket van de syndicus.

Pas op voor boeteclausules bij voortijdige opzeggingen.

 

Zorg er voor dat uw rapport tijdig is opgemaakt voor de AV en als dusdanig besproken wordt in de AV.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This