Kan de commissaris van de rekeningen op eigen houtje een nieuwe berekening aan ISTA vragen?

Word je eigen syndicus

1.44K keren bekekenCommissaris van de Rekeningen

Gebouw met 22 appartementen en 6 winkels. Ons boekjaar is elk jaar afgesloten op 30/9. De berekening van verwarming en water werd volgens de meters uitgevoerd door ISTA op basis van de facturen van gas, electriciteit en water ge boekt tot 30/9. De commissaris der rekeningen blokkeert het versturen van de afrekeningen, omdat hij eist de berekeningen voor verwarming en water opnieuw te laten berekenen door iSTA voor de reden dat hij de eindfactuur van gas van eind oktober 2012 wil laten integreren in de berekening. Dit houdt in dat wij een 2de keer kosten zullen moeten betalen aan ISTA. De commissaris weigert dat de syndicus de afrekeningen verstuurd. Heeft hij het recht zomaar kosten te laten doen, voor uiteindelijk een heel klein verschil in totaal voor de afrekeningen. Heeft de commissaris zomaar het recht als er eigenlijk geen fouten zij in het beheer, de afrekening te blokkeren. Dank voor w advies.

Beste Josiane,

Bedankt voor uw vraag. De rechten en verplichtingen van uw commissaris van de rekeningen staan beschreven in de statuten van uw gebouw. Het is voor mij dus moeilijk om een uitspraak te doen over uw exacte geval. Dit gezegd zijnde, lijkt het mij vreemd. Normaal gezien heeft de commissaris van de rekeningen eerder een adviserende rol naar de algemene vergadering toe. Op de vergadering krijgt hij het woord en kan hij al zijn opmerkingen kenbaar maken. Als hij vindt dat er grove fouten zijn gebeurd kan hij eventueel al initiatief nemen door corrigerende acties op de agenda te plaatsen waarover dan gestemd kan worden. In jullie geval zou dit dan kunnen betekenen dat hij vraagt aan jullie syndicus om een punt toe te voegen: Beslissing ivm herberekening op basis van eindfactuur oktober 2012. Het is dan de bevoegdheid van de AV om (1) al dan niet kwijting te geven aan de syndicus en (2) beslissing te nemen of de corrigerende acties uitgevoerd moeten worden. Het lijkt me dus straf dat de commissaris dit zomaar zelf kan beslissen, maar nogmaals lees zeker ook eens uw statuten na en ga een gesprek met de commissaris ook niet uit de weg om te weten wat er aan de hand is.

Met vriendelijke groeten,
Jessie

PS: ik weet trouwens ook niet of uw syndicus zomaar de commissaris blindelings had mogen volgen in deze door de opdracht te geven aan ISTA.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This