Isolatie in de kruipkelder: kost voor de gemeenschap?

Word je eigen syndicus

Ons gebouw is 30 jaar oud. We hebben een kruipkelder waarin oorspronkelijk geen isolatie voorzien was. Nu wil het gelijkvloers dat de kelder geïsoleerd zou worden.

De kruipkelder hoort uiteraard tot de gemene delen. Maar het betreft geen herstelling of vernieuwing: er was geen isolatie toen de eigenaar het appartement kocht, het zou dus een toevoeging zijn.

Moet de kost hiervan verdeeld worden over de gemeenschap volgens quotiteiten, of is de rekening volledig voor het gelijkvloers appartement?

lebragard Vraag beantwoord oktober 28, 2023

Algemeen principe is dat werken aan de gemene delen beslist wordt met een 2/3 meerderheid.

Men zal een agendapunt moeten indienen met de vraag naar akkoord voor die isolatiewerken…= gemeenschappelijke kost , te verrekenen conform de bepalingen  in de statuten.

lebragard Vraag beantwoord oktober 27, 2023

  Art. 3.88.Algemene vergadering: besluitvorming (577-7)


  • 1. De algemene vergadering beslist:


  1° bij meerderheid van twee derde van de stemmen:
………
b) over alle werken betreffende de gemeenschappelijke gedeelten, met uitzondering van de wettelijk opgelegde werken en de werken tot behoud van het goed en daden van voorlopig beheer, waartoe kan worden besloten bij volstrekte meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde mede-eigenaars, onverminderd artikel 3.89, § 5, 2° ;

Art. 3.92.Rechtsvorderingen (577-9)

……..

§5. Wanneer in de algemene vergadering de vereiste meerderheid niet wordt gehaald, kan iedere mede-eigenaar aan de rechter de toestemming vragen om zelfstandig op kosten van de vereniging, dringende en noodzakelijke werken uit te voeren aan de gemeenschappelijke gedeelten.
Hij kan eveneens de toestemming vragen om op eigen kosten de werken uit te voeren die hij nuttig acht, zelfs aan de gemeenschappelijke gedeelten, wanneer de algemene vergadering zich zonder gegronde reden daartegen verzet.

lebragard Posted new comment oktober 27, 2023

Bovenstaande artikels gaan over de vereiste meerderheid om de werken te mogen uitvoeren, niet over wie ze moet betalen.
In de statuten staat:
“De gemeenschappelijke lasten zijn in het algemeen alle uitgaven nodig voor het ONDERHOUD en HERSTELLINGEN van de gemeenschappelijke delen, … enzovoort.”
Gezien er nooit isolatie was in de kelder, is het aanbrengen nadien geen uitgave die nodig is voor onderhoud of herstelling, het is iets extra dat enkel ten goed komt van gelijkvloers.
Het is ook geen wettelijke verplichting.
En hoort m.i. daarom niet bij de gemeenschappelijke lasten.

1. indien de AV beslist dat de werken kunnen uitgevoerd worden = gemeenschappelijke kost
2. indien AV niet akkoord gaat kan de aanvragen beroep doen op de vrederechter.

“De gemeenschappelijke lasten zijn in het algemeen alle uitgaven nodig voor het ONDERHOUD en HERSTELLINGEN van de gemeenschappelijke delen, … enzovoort.”

Volledigheidshalve het volgende : in het algemeen alle uitgaven nodig voor het onderhoud en herstellingen moet gelezen worden in de context van “in het algemeen alle kosten , die de gemeenschappelijke delen betreffen hetzij onderhoud en herstellingen maar wettelijk ook de werken voor het behoud van het gebouw.

bv. de AV beslist om een thermische zuiger te plaatsen op de schouw van het dak

bv. de AV beslist om de rechter buitengevel te isoleren en af te werken met een bezetting ect….beide voorbeelden vallen strikt genomen niet bij onderhoud of herstellingen , maar onder het behoud van het gebouw en valt onder de bevoegdheid van de AV.

Indien de aanvrager , isolatie kruipruimte , voorlegt op de AV en er wordt met een 2/3 meerderheid beslist dat de werken mogen uitgevoerd worden is het een gemeenschappelijke kost. Indien de AV niet akkoord gaat , kan de aanvrager zich wenden tot de vrederechter.

lebragard Vraag beantwoord oktober 28, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This