fbpx

Is een onrechtmatig samengestelde Raad van Mede-eigendom een rechtsgeldig orgaan?

Word je eigen syndicus

1.07K keren bekekenRaad van Mede-Eigendom
0 Comments

Geachte,

Een nieuw lid van de Raad van Mede-Eigendom werd onrechtmatig ‘verkozen’ op de AV met goedkeuring van de syndicus.

Pas na de AV is de VME op de hoogte dat hij geen mede-eigenaar is en dat hij zelfs zonder volmacht aanwezig was op de AV en ook op de voorgaande AV (zijn zoon is mede-eigenaar).

De Raad van Mede-Eigendom is momenteel onrechtmatig samengesteld.

Deze persoon wil zich nu stilzwijgend terugtrekken uit de RvME terwijl hij eigenlijk niet mocht aangesteld zijn.  Officieel is er geen communicatie van de syndicus hieromtrent.

Vraag :

  • Is het de taak van de AV om een lid te ontslaan of kan dit voor het lopend jaar opgelost worden door deze persoon niet op de bijeenkomsten uit te nodigen?
  • Is de Raad van Mede-Eigendom thans een rechtsgeldig orgaan met een onrechtmatig lid en kan het zijn taken wettelijk uitvoeren volgens art. 577-8/1 § 1 B.W.?

 

Geachte

 

Hoewel onrechtmatig, worden beslissingen in de notulen definitief bij het uitblijven van hoger beroep.

Indien om een of andere reden dringend, wordt best onmiddellijk een plvv. aangesteld op een BAV of via schriftelijke unanieme stemming.

Indien niet, alleen al om praktisch te wezen, kan dit op de volgende AV uiteraard recht gezet worden, met dien verstande dat voortaan een bijkomend plaatsvervanger kan worden aangeduid. Men mag ook leren uit het verleden…

Pas in dat geval het Reglement van Interne Orde desgevallend aan op weg naar voortaan beter…

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Doorgaans wordt de RvME in het kader van de wet appartementsmede-eigendom 2010-2018 niet aanzien als een orgaan.

# dilbeccha

Aansprakelijkheid van de organen van de VME na de WET van 2010

A.Clabots  Advocaat-vennoot Argus Advocaten

Voor de VME zijn deze organen:

  • De algemene vergadering
  • de syndicus
  • de Raad van Mede-eigendom
  • de Commissaris van de Rekeningen
  • Niet : de voorzitter
  • Niet : de secretaris

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This