Ik heb geen vertrouwen in onze 2de syndicus, hieronder een hele lijst

Word je eigen syndicus

1.33K keren bekekenAlgemene Vergaderingproblemen syndicus

Zoals reeds via de hulp:

Mijn verontschuldigingen voor de lange lijst maar ik weet niet meer waar we anders terecht kunnen zonder weer eens in grote kosten te vallen. Een andere mede-eigenaar is eveneens onzeker over onze huidige toestand.

Een van de mede-eigenaars is eigenaar van 3 van de 7 appartementen. Deze hebben in het begin alles gedaan om de vorige syndicus te kunnen ontslaan. We waren inderdaad niet tevreden maar de meerderheid wou pas officieel reageren tegen het einde van die man zijn mandaat. Deze syndicus was eigenlijk al de syndicus van de bouwheer en daar hebben we inderdaad de fout gemaakt dezelfde te houden, maar gelukkig maar met een contract van 1 jaar. Wel werd die man voortdurend ingeschakeld voor de problemen in de private delen, vooral door de groot-eigenaars.

1 eigenaar verblijft grotendeels in het buitenland en wordt vertegenwoordigd door zijn vader en 1 eigenaar is pas sinds januari eigenaar en draait eerder mee met de eigenaars van de 3 appartementen (noem ik hier telkens  ‘grooteigenaars’). We zijn dus met 2 die ons wel heel serieuze vragen stellen en onze twijfels hebben over onze huidige syndicus.

De nieuwe syndicus werd voorgesteld door de ‘grooteigenaars!, veel keuze hadden we niet, we hadden nog een andere kandidaat-syndicus maar deze werd afgewezen door de ‘grooteigenaars’ en de laatst bijgekomen eigenaar; dus  reeds 2de syndicus in 2 jaar, met volgende zaken :

– zeer hoge maandelijkse bijdragen

– te laat bij oproeping algemene vergadering, moest in 2de helft van november plaats vinden, vandaag 17/11 nog geen uitnodiging. 2 van de 4 overige mede-eigenaars zijn zich hiervan nog niet bewust. deze syndicus werd aangesteld dank zij zijn groot vertoon en ik heb het gevoel dat hij misbruikt maakt van onze onwetendheid en de steun van de” grooteigenaars”, die blijven ijveren voor hun private delen. Ik ben een beetje bang om iets te impulsief te reageren omdat deze eigenaar zich direct tot de syndicus gaan wenden. Ik zou de syndicus eerder schriftelijk in gebreke stellen voor het niet tijdig bijeen roepen en zelf een algemene vergadering bijeen roepen. Volgens wat ik gelezen heb kan dat, maar hoe ?

– Ik zou in deze algemene vergadering een paar vragen willen stellen

1. werkkapitaal en reservekaptitaal, bedragen -op aparte rekening (zou moeten) ?

2. overzicht uitgaven en inkomsten sinds zijn aanstelling (april 2013), een evaluatieverslag

3. afschriften van alle contracten met kostprijs, deze aangegaan door hem en de reeds bestaande bij de overname

4. hoe ver staat het met de definitieve oplevering van de gemeenschappelijke delen? reeds gevraagd sinds mei, de bouwheer zou aangeschreven zijn, maar nog steeds geen nieuws, steeds smoesjes, wat werd er ondernomen?

5. er werd een gespecialiseerde firma (op vraag van 2 van de 4 mede-eigenaars) aangesteld voor onderzoek naar een waterlek waardoor insijpeling in een van de private garages. Probleem zou liggen bij een gewoon buisje aan de verwarmingsketels van de bewoners. Kostprijs van deze interventie, door wie wordt die gedragen ? Is dit op kosten van de VME? Bij mijn weten is er ook nog niets gebeurd van een of andere herstelling, is er nog waterinsijpeling?

6. moeten begrotingsramingen niet vooraf meegestuurd worden bij de uitnodiging van de algemene vergadering? In april kwam hij dus naar boven met deze hoge bedragen en dreigde de ambt niet te aanvaarden met lagere bijdragen, voordien betaald ik ongeveer 90 euro per maand.

Verder had deze syndicus de vorige in een slecht daglicht gesteld. Eens hij praktisch zeker was van zijn aanstelling schroefde hij zijn beschuldigingen in. Zelf was zijn 1ste bijeenroeping van de algemene vergadering ongeldig en hebben we een nieuwe vergadering moeten plannen in april.

Er werd mij wel zo eens terloops gevraagd of ik de taak van syndicus niet wou aanvaarden, maar gezien ik nog fulltime werk en zeker niet wou instaan voor het oplossen van al wat verkeerd was gelopen wou ik dit niet aanvaarden. Nu overweeg ik het wel om dit te doen binnen een 2-tal jaartjes gezien ik dan met pensioen ben 🙂 en hier meer tijd zou voor hebben. Maar dit heb ik nog niet laten weten, ik wel eerst graag zelf hier goed over nadenken.

Ik heb gezien dat jullie een cursus starten maar zelf die kostprijs dragen, misschien later.

Hopelijk kunnen jullie, als was het maar een beetje, mij toch wat raad geven.

Met vriendelijke groeten,

Nadine

 

 

Dag Nadine,

Bedankt voor uw vraag.

Veel van uw vragen hebben betrekking tot het verkrijgen van informatie van uw syndicus. Als mede-eigenaar hebt u steeds het recht een afspraak te maken en alle documenten (dus facturen, bankafschriften, boekhouding, edm) in te kijken. U zou zich bijvoorbeeld ook kandidaat kunnen stellen als commissaris van de rekeningen zodat u extra gewicht in de schaal kunt gooien om deze documenten in te kijken (maar zelfs als u het niet bent kunt u het ook).

Als u een AV wil afdwingen dan kan dat door handtekeningen van andere mede-eigenaars te verzamelen zodat je aan 20% van de totale aandelen komt. Je moet daarvoor een brief opstellen met de agendapunten die je behandeld wil zien en in deze brief verzoek je de syndicus om een Bijzondere Algemene Vergadering (merk wel op dat hieraan extra kosten verbonden kunnen zijn – zie hiervoor het contract dat destijds met de syndicus afgesloten werd). Laat deze brief ondertekenen door de andere mede-eigenaars (als 20% van de aandelen via handtekeningen vertegenwoordigd zijn is dat voldoende).

Uw syndicus is na ontvangst van deze brief (aangetekend versturen) verplicht om binnen de 30 dagen een uitnodiging te versturen voor de BAV.

Ik hoop dat je hiermee alvast wat geholpen bent en je bent natuurlijk steeds welkom in onze cursus waarin alles in detail uitgelegd wordt.

Groetjes,
Jessie

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This