Hoe onafhankelijke en deskundige bijstand garanderen voorlopige oplevering gemene delen

Word je eigen syndicus

604 keren bekekenNieuwbouw
  • Binnenkort wordt de 1ste Av van een nieuw bouw gehouden. De bouwheer heeft met de nieuwe syndicus afgesproken dat de dag nadien al zal overgegaan worden met de voorlopige oplevering vd gemene delen.
    Met de to be syndicus heb ik besproken dat ik wens dat de vme bijgestaan wordt door een deskundige. Het gaat om een gebouw van 110 appartementen. De syndicus zal hiervoor al afstemmen met een ingenieur architect uit een andere stad. Ik heb gevraagd erop toe te zien dat alle plannen en technische lastenboeken tijdig ter beschikking worden gesteld. Ik voel mij echter heel ongemakkelijk met deze chronologie. Hoe kan ik/wij dit best aanpakken.
lebragard Vraag beantwoord november 24, 2022

De oplevering is een belangrijke mijlpaal in het bouwproces en wordt meer dan eens onderschat en afgedaan als een formaliteit…..niets is minder waar .

lees : https://www.wanted.law/nl/most-wanted/wanted-wiki/wiki/Id/23712/Wat-is-de-definitieve-oplevering-van-de-uitgevoerde-werken#:~:text=De%20definitieve%20oplevering%20is%20de,de%20aannemer%20alle%20gebreken%20herstellen.

Binnenkort wordt de 1ste Av van een nieuw bouw gehouden. De bouwheer heeft met de nieuwe syndicus afgesproken dat de dag nadien al zal overgegaan worden met de voorlopige oplevering vd gemene delen.

Een eerste AV ! , wat zijn de agendapunten…..en de bouwheer heeft afgesproken met de syndicus om de dag nadien……bouwheer en syndicus hebben niets af te spreken het is de AV die daarover zal beslissen , een oplevering moet met kennis van zaken gebeuren en niet tussen de soep en de patatten….

Wat meer is noch de syndicus noch de (gekozen) raad van mede-eigenaars maar  volgens een vonnis dient elke individuele mede-eigenaar, uitgaande van zijn tweevoudig eigendomsrecht, zélf in te staan voor de oplevering van zowel zijn privatieve bouwdelen als voor zijn aandeel in alles wat gemeenschappelijk is.

lees :

https://www.livios.be/nl/bouwinformatie/diensten/vraag-en-antwoord/vraag/36472/kan-lid-van-raad-van-mede-eigendom-volmacht-doorgeven/?authId=aafc6930-a32b-4641-9f6e-1d9f7279325e&referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&referer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

Inderdaad een omslachtige procedure maar so what….het is te belangrijk om alle meningsverschillen uit te sluiten. Goede en duidelijke afspraken maken goede vrienden.

Met de to be syndicus heb ik besproken dat ik wens dat de vme bijgestaan wordt door een deskundige. Het gaat om een gebouw van 110 appartementen.

Goed dat u de ernst en noodzaak inziet van de “oplevering” . Overtuig de AV dat ze de juiste beslissing neemt mbt. de oplevering….informeer u grondig zodat u met de nodige kennis van zaken kan beslissen in die AV….want let op het merendeel van de mede-eigenaars hebben helaas te weinig kennis/ervaring en gaan mee in het verhaal van de syndicus ….probeer hen te overtuigen want het is zoals een vrederechter vonniste :

“Een algemene vergadering betreft een soeverein orgaan. Zij wordt aangestuurd door mede-eigenaars die met kennis van zaken betrokken worden in het beslissingsproces. Zij horen zich vooraf duidelijk en voldoende te informeren over de ernst en de toedracht van gedane voorstellen en beslissingen. Zij kunnen zich bijtijds laten adviseren door een deskundige van hun keuze dan wel zich informeren bij een proffessionele syndicus die als specialist inzake het beheer van mede-eigendommen aandient.”Niemand kan een rechtmatig belang of rechten vorderen voortvloeiende uit zijn eigen onachtzaamheid of onbetamelijkheid

(nemo auditur turpitudinem allegans; ex turpi causa acto non oritur).

De syndicus zal hiervoor al afstemmen met een ingenieur architect uit een andere stad. Ik heb gevraagd erop toe te zien dat alle plannen en technische lastenboeken tijdig ter beschikking worden gesteld.

Laat de AV een onafhankelijke expert aanduiden die de mede-eigenaars bijstaat mbt. de oplevering….

Ik voel mij echter heel ongemakkelijk met deze chronologie. Hoe kan ik/wij dit best aanpakken.

Terecht : stappenplan

– agendapunten vooraf bestuderen en met kennis van zaken beslissen het wat en hoe

– laat de AV een (neutrale) deskundige aanduiden die de VME met kennis van zaken zal bijstaan mbt. de oplevering = heeft een bepaalde kostprijs maar beter een goede oplevering dan een slechte met alle gevolgen nadien met een meerkost die dan soms niet te overzien is….

-de nieuw gekozen raad van mede-eigenaars zal samen met de syndicus en de deskundige de oplevering doen, zeker niet de dag NA de AV , maar neem uw tijd zodat men zich goed kan informeren…. (indien men niet ingaat op dit verzoek , stem dan tegen en gebruik het vonnis om de oplevering tegen te houden….)

-vraag zeker naar alle keuringsverslagen die te maken hebben met de gemene delen , denk aan de liften , elektriciteit , brandveiligheid ect….staan daar al opmerkingen in ?

-noteer alle zichtbare beschadigingen, gebreken mbt. de gemene delen ect…..

lebragard Posted new comment november 24, 2022
You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This