Hoe een beslissing buiten de syndicus om nemen?

Word je eigen syndicus

1.03K keren bekekenAlgemene Vergadering
  1. Kan de Voorzitter of de Raad van Medeeigendom zelf zo’n Algemene vergadering van eigenaars samenroepen. Als wij dat door de syndicus moeten laten doen, dan vraagt die een pak geld voor het bijeenroepen van zo’n vergadering plus nog bijkomend uurloon.
  2. Is het mogelijk dit schriftelijk te doen door alle eigenaars de mogelijkheid te geven hun akkoord te geven voor het ontslag van de syndicus (normaal is 501/1000) al voldoende.

Dag Zebra,

Hierbij mijn antwoorden:

  1. Een AV moet in principe door de syndicus bijeengeroepen worden. De uitzondering hierop is wanneer de syndicus op een schriftelijk aanvraag voor een BAV (ondertekend door mede-eigenaars die 20% van de stemmen vertegenwoordigen) niet binnen de 30 dagen een uitnodiging verstuurd. In dat geval zegt de wetgeving dat één van de mede-eigenaars die de brief mee ondertekend heeft zelf de AV kan organiseren.
  2. Een beslissing kan inderdaad schriftelijk genomen worden maar dan moeten alle eigenaars unaniem akkoord zijn met het voorstel. Merk dus op dat bij schriftelijke beslissingen NIET de 50%+1, 3/4 of 4/5 meerderheden gelden. Het is dan altijd unanimiteit door alle mede-eigenaars want  Art. 577-6  § 11 zegt “De leden van de vereniging van mede-eigenaars kunnen, mits eenparigheid, schriftelijk alle beslissingen nemen die tot de bevoegdheden van de algemene vergadering behoren, met uitzondering van die welke bij authentieke akte moeten worden verleden. De syndicus stelt hiervan de notulen op.”.

Groetjes,
Jessie

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This