Goedkeuring door AV van nieuwe basisakte vereist?

Word je eigen syndicus

1.39K keren bekekenStatutenvernieuwde basisakte

In onze VME is er enkele jaren geleden een werkgroep opgericht die de basisakte heeft aangepast aan de actuele situatie.  Er zijn vrij grote veranderingen gebeurd.

Alle eigenaars hebben een kopie van het ontwerp gekregen en hadden 14 dagen de tijd om te reageren.  Drie (van de +- 90) eigenaars hebben gereageerd. Deze gevraagde aanpassingen werden gisteren besproken door de syndicus, de RVME en de leden werkgroep basisakte.

Op 8 mei 2014 plannen wij een informatievergadering over het “definitieve” ontwerp van de nieuwe basisakte.

Moeten wij nu die basisakte laten goedkeuren door een bijzondere algemene vergadering en de syndicus de opdracht geven om de akte bij de notaris te laten verlijden?  Zo ja, met welke meerderheden (1e vergadering, eventueel 2e vergadering)?

Wat gebeurt er wanneer de nieuwe basisakte niet wordt goedgekeurd?

Dank voor uw advies.  Er is immers één persoon in het gebouw die moeilijk doet en elke keer met nieuwe aanpassingen e.d. komt.  Hij komt met zijn advocaat naar de informatievergadering.

Hartelijk dank voor een spoedig antwoord.

Guido Boonen

De wetgeving maakt een onderscheid tussen het conform maken van de akte aan de nieuwe wetgeving van 2010 en andere wijzigingen.

Als de akte enkel conform gemaakt wordt aan de nieuwe wetgeving moet er zelfs geen akte verleden worden bij de notaris. Er moet wel gestemd worden over de aanpassingen ivm het conform maken van de akte.

Als er echter wel andere aanpassingen gemaakt werden aan de akte dan het is een andere zaak. In dat geval hangt de vereiste meerderheid af van de aanpassingen die gemaakt werden:

3/4 meerderheid: iedere wijziging van de statuten voor zover zij slechts het genot, het gebruik of het beheer van de gemeenschappelijke gedeelten betreft;

4/5 meerderheid:
a) over iedere andere wijziging van de statuten, daarin begrepen de wijziging van de verdeling van de lasten van de mede-eigendom;

b) over de wijziging van de bestemming van het onroerend goed of van een deel daarvan;

Eenparigheid van stemmen:

Er wordt met eenparigheid van stemmen van alle mede- eigenaars beslist over elke verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, alsmede over elke beslissing van de algemene vergadering betreffende de volledige heropbouw van het onroerend goed.

Wanneer echter werken of daden van verwerving of beschikking door de algemene vergadering beslist worden bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de verdeling van de aandelen van de mede-eigendom, ingeval deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist. Wanneer tot oprichting van deelverenigingen beslist wordt bij de door de wet vereiste meerderheid, kan de wijziging van de aandelen van de mede- eigendom, die ingevolge deze wijziging noodzakelijk is, door de algemene vergadering bij dezelfde meerderheid worden beslist.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This