Goede organisatie algemene vergadering

Word je eigen syndicus

178 keren bekekenAlgemene Vergadering

Onze algemene vergadering vindt plaats op 15 november. Op 1 november \\\\\\\’s avonds heb ik een mail ontvangen van de syndicus met de aankondiging van de te bespreken agendapunten. Er staan op de dagorde verschillende \\\\\\\’serieuze\\\\\\\’ punten zoals plaatsing privé-zonnepanelen op het dak, recht van opstal en laadpalen. Daarnaast stel ik vast dat mijn per mail ingediende agendapunten niet in de agenda zijn opgenomen. De algemene vergadering moet georganiseerd worden tussen 1 november en 15 november.  Agendapunten moeten 3 weken voor 1 november ingediend  worden. Ik heb me vergist. Ik dacht dat het 3 weken voor de effectieve vergadering was. Ik besef dus dat mijn agendapunten te laat zijn ingediend. Maar vorig jaar stond de syndicus het per mail toe om nog agendapunten door te geven tot het moment dat ze de definitieve agenda zou versturen naar de leden van de algemene  vergadering. Er is nergens gesteld dat dit maar eenmalig was. Ook stel ik vast dat het bespreken van het omstandig verslag over de werking van de raad van mede-eigenaren niet in de agenda is opgenomen

Vragen: 1. De termijn van oproepen algemene vergadeting lijkt mij wettelijk niet juist. Van 1 november tot 15 november is 14 kalenderdagen.  Wat kan ik doen als eigenaar wanneer de termijn van oproepen algemene vergadering wettelijk niet klopt?  2. Kan ik mij wat mijn eigen agendapunten betreft, beroepen op de werkwijze van vorig jaar waar agendapunten van eigenaars werden aanvaard tot de definitieve agenda werd verstuurd?  3. Wat kan ik doen om het omstandig verslag over de werking van de raad van mede-eigenaren toch nog te laten bespreken? Ik had dit ook al enkele weken geleden per mail aan de syndicus gevraagd, omdat ik merkte dat dit agendapunt nooit wordt besproken op de algemene vergaderingen. 4. Ik heb telefonisch en per mail inzage in agendapunten gevraagd om me te informeren.  Wat als de syndicus hier niet op ingaat of pas enkele dagen vooraf zodat de tijd om mij te informeren over de serieuze agendapunten te beperkt is? Wat zijn dan mijn rechten?

lebragard Vraag beantwoord november 7, 2023

Plaatsen privé zonnepanelen ?!

Lees het stappenplan , laat u niet verschalken op de algemene vergadering !

https://blog.smartsyndic.be/qa/zonnepanelen-3/

Plaatsen Laadpaal ?!

Zolang er géén duidelijke richtlijnen zijn mbt. het plaatsen van laadpalen zou ik voorstander zijn in afwachting van een wettelijk kader omtrent laadpalen , geen plaatsing toelaten. Zeker in ondergrondse parkeer garages is dit een groot probleem mocht men achteraf verplicht worden om te voldoen aan de dan verplichte richtlijnen  , tal van aanpassingen te moeten doen , bv. rookgassenafvoer , noodknop aan de poort , sprinkler installatie ect…

Indien men toch ……dan zijn de eventuele kosten voor de plaatser van de laadpaal , ect……

https://blog.smartsyndic.be/qa/zijn-er-wettelijke-veiligheidsvoorschriften-bij-het-plaatsen-van-een-laadpaal/

https://blog.smartsyndic.be/qa/wat-met-laadpalen-ondergrondse-garage/

ect…..

lebragard Vraag beantwoord november 7, 2023

Vragen:

1. De termijn van oproepen algemene vergadeting lijkt mij wettelijk niet juist. Van 1 november tot 15 november is 14 kalenderdagen.  Wat kan ik doen als eigenaar wanneer de termijn van oproepen algemene vergadering wettelijk niet klopt?

 De algemene vergadering moet georganiseerd worden tussen 1 november en 15 november.  Agendapunten moeten 3 weken voor 1 november ingediend  worden. Ik heb me vergist.

Men kan gans het jaar door agendapunten indienen , maar ten laatste , drie weken voor het plaatsvinden van de AV. Te laat ingediende agendapunten worden verplaats naar de volgende AV.

 2. Kan ik mij wat mijn eigen agendapunten betreft, beroepen op de werkwijze van vorig jaar waar agendapunten van eigenaars werden aanvaard tot de definitieve agenda werd verstuurd? 

Neen , cfr. Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

  § 3. De bijeenroeping vermeldt de plaats waar, alsook de dag en het uur waarop de vergadering plaatsvindt, alsmede de agenda met opgave van de punten die ter bespreking zullen worden voorgelegd. De syndicus agendeert de schriftelijke voorstellen die hij heeft ontvangen van de mede-eigenaars, van de raad van mede-eigendom, ten minste drie weken vóór de eerste dag van de in het reglement van interne orde bepaalde periode waarin de gewone algemene vergadering moet plaatsvinden.

3. Wat kan ik doen om het omstandig verslag over de werking van de raad van mede-eigenaren toch nog te laten bespreken? Ik had dit ook al enkele weken geleden per mail aan de syndicus gevraagd, omdat ik merkte dat dit agendapunt nooit wordt besproken op de algemene vergaderingen.

Art. 3.90. Raad van mede-eigendom (577-8§1)

§4

……..

Tijdens de gewone algemene vergadering bezorgt de raad van mede-eigendom de mede-eigenaars een omstandig jaarverslag over de uitoefening van zijn taak.

De raad brengt/geeft tijdens de AV toelichting mbt. hun taak , dat is het moment dat men kan interpelleren.

4. Ik heb telefonisch en per mail inzage in agendapunten gevraagd om me te informeren.  Wat als de syndicus hier niet op ingaat of pas enkele dagen vooraf zodat de tijd om mij te informeren over de serieuze agendapunten te beperkt is? Wat zijn dan mijn rechten?

  Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

§3

…………

  De bijeenroeping vermeldt volgens welke nadere regels de documenten over de geagendeerde punten kunnen worden geraadpleegd.

wet mede eigendom = https://www.biv.be/media/1461/download?inline

lebragard Posted new comment november 7, 2023

meestal staat ook in het RIO de wijze hoe men documenten kan raadplegen , meestal is dit , na afspraak ,
op het kantoor van de syndicus.
De syndicus moet elke mede eigenaar de mogelijkheid geven om documenten te raadplegen!

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This