Gemeenschappelijke werken terrasrenovatie ivm veiligheid voorrang op individuele werken aan ramen?

Word je eigen syndicus

Wij als vme hebben beslist op de bijzondere vergadering renovatiewerken te laten uitvoeren aan de 4 terrassen (betonrot). De werken kunnen midden mei van start gaan. Een mede-eigenaar (bovenste verdieping )heeft als antwoord op de uitnodiging voor deze vergadering via mail laten weten dat hij niet aanwezig zou zijn en dat er eind mei herstellingen aan zijn ramen vooraan zullen uitgevoerd worden. Dit zonder exacte datum evenmin een bestek of offerte naar mij (syndicus) door te sturen. Het is niet echt een persoon om redelijk mee te onderhandelen/ af te spreken.  Dienen wij hiermee rekening te houden? Kan dit voor juridische problemen zorgen?

U beweegt zich op een terrein “vol wolfsijzers en schietgeweren”.

 

Terrassen hebben de eigenaardige gewoonte zowel gemeenschappeliijk als privé te zijn (zie basisakte), waarschijnlijk heeft de aannemer doorgang door de appartementen nodig om de werken uit te voeren.

 

Wij hopen dat u een sterk dossier hebt, dat de test van de rechtbank doorstaat.

 

Wij denken aan punten als:

 

  • vaststelling van het betonrot door architect (of andere bevoegde persoon)
  • opmaken van bestek ter remediëring door bevoegde persoon
  • aanvragen van offertes bij verschillende aannemers
  • in de uitnodiging voor de vergadering duidelijk vermeld: dossier betreffende elk agendapunt te consulteren: waar en wanneer
  • in notulen/verslag vergadering meerderheid (¾) genoteerd, verslag ondertekend door de aanwezigen op einde vergadering
  • copie verslag reeds opgestuurd naar alle ME

 

 

Vergeet niet dat zodra verschillende aannemers op eenzelfde werf aanwezig zijn de aanwezigheid van een veiligheidscoördinator verplicht wordt.

http://www.werk.belgie.be/publicationDefault.aspx?id=24222

http://www.epc-platform.be/bouw-verbouw/veiligheidscoordinatie/

 

Stuur uw ME per aangetekende brief nogmaals een verslag van de vergadering, kondig daarin begin- en vermoedelijke einddatum aan van de werken en wijs hem er op dat de kosten van de veiligheidscoödinator te zijnen laste zullen vallen mocht hij gelijktijdig werken opstarten.

(Uw archtitect kan u helpen bij de formulering van deze brief).

 

Een gemakkelijksheidsoplossing is natuurlijk 4 maanden wachten.

 

Elke rechter zal een gunstig vooroordeel hebben bij een dossier dat duidelijk de veiligheid van het gebouw en de personen in het gebouw tot doel heeft.

 

Vergeet niet te vragen naar een postinterventiedossier.

You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This