fbpx

Gekocht in de staat waarin het zich bevindt, moet alles dan maar blijven zoals het is?

Word je eigen syndicus

Ongeveer 4 jaar geleden heb ik een appartement met garage gekocht (standplaatsen). Het plafond van de garage was zichtbaar beschadigd (waterinfiltratie). Er waren werken uitgevoerd en volgens de toenmalige eigenaar was het probleem “zo goed als opgelost”. Dat bleek niet geval te zijn.
Omdat het om een gemeenschappelijk probleem gaat, heb ik bij de overige eigenaars aangedrongen op herstelling. Begin dit jaar (na 4 jaar!) werd unaniem beslist tot de uitvoering van diverse werken, waaronder de herstelling van het dak boven de garage.
Nu wordt mij verweten dat ik problemen zoek en dat ik nooit tevreden ben met wat er is. Er wordt mij gezegd dat ik het appartement met garage gekocht heb “in de staat waarin het zich bevindt”?
Betekent zulks dat ik geen (gemeenschappelijke) herstellingen mag vragen als ik zelf mijn eigendom in orde wil brengen? Ik kan niet beginnen met de herstelling van mijn eigendom (garage) als het gemeenschappelijke probleem blijft aanslepen.
De werken waartoe beslist werd, zijn allemaal structurele werken (waterinsijpeling, betonrot, …). Ze zijn volgens mij noodzakelijk. De syndicus bevestigt dat. De eigenaars die al jarenlang in dit gebouw wonen hebben geteerd op het gebouw en krijgen nu een hele boterham te slikken. Als u het mij vraagt zijn ze bijna nalatig. Moet alles dan maar zo gelaten worden? Dit kan toch niet. Het zijn goddorie vijgen na pasen waar ze mee komen aandraven.

Vraag beantwoord

De AV beslist soeverein over de haar voorgelegde voorstellen onder de vorm van agendapunten (uiteraard binnen het wettelijk kader: wetten, decreten, gemeente- en provinciereglementen, basisakte, contracten, in vorige AV behoorlijk goedgekeurde, en behoorlijk genotuleerde agendapunten, etc. )

Eveneens te vermijden: conflict met deontologie syndicus:

http://www.biv.be/de-vastgoedmakelaar/deontologie-van-de-vastgoedmakelaar

Ook:

B.W. Art. 577-10 § 3, § 4

B.W. Art. 577-6 § 4 (versie wetgeving 2018)

Om een VME ”in beweging” te krijgen is het vereist dat er aan de (B)AV een agendapunt wordt voorgelegd dat de desiderata van de vragende mede-eigenaar(s) en/of de RvME weergeeft.

Stel uw agendapunt(en) op, beknopt maar toch volledig, zakelijk, met in het achterhoofd de bedenking dat de uiteindelijke bestemmeling ervan de rechter is (kan zijn).

Eis dat uw formulering van het agendapunt letterlijk wordt overgenomen.

Vraag in het agendapunt uitdrukkelijk de stemming erover indien dit de bedoeling is.

Niet goedgekeurd (correcte notulering van de stemmen !) :

Dan :

B.W. Art. 577-9 § 2 (vier maanden !)

B.W. Art. 577-9 § 4

.

In de wetgeving appartementsmede-eigendom versie 2018 worden de belangen van een mede-eigenaar bij verwaarlozing iets beter beschermd:

B.W. Art.577-7 § 1 2 °

Wij vrezen ervoor dat u uiteindelijk het meest gebaat bent bij:

B.W. Art. 577-9 § 4

Maak een kostenbatenanalyse op, mocht u verdere juridische stappen overwegen

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This