Gebruik Speciale Volmacht voor een Alg. Verg. met behulp van Stembiljet?

Word je eigen syndicus

Voor onze Algemene Vergaderingen wordt vaak gebruikt van Algemene en Speciale Volmachten. De Speciale Volmacht bestaat uit een ondertekende volmacht gecombineerd met het eigenlijke stembiljet wat ook voorafgaande aan de vergadering aan alle eigenaars en Algemene Volmachtnemers uitgereikt wordt.  De Speciale Volmachtgever kan zo dus vooraf (’thuis’) meestemmen over zaken waar op de vergadering vaak nog informatie en discussie kan volgen waardoor anders gestemd zou kunnen/moeten worden. Is het gebruik van zo’n Speciale Volmacht wel correct toegepast?  Is het niet zo dat de Speciale Volmachtgever alleen aangeeft over welke agendapunten wen en welk niet meegestemd mag worden (in diens naam door de Speciale Volmachtnemer) en niet ook al meteen het antwoord invult? Bij een Algemene Volmacht gebeurt dit toch  ook niet: daar ontvangt de Volmachtnemer pas een stembiljet op de Algemene Vergadering zelf.

Daarnaast is het ook zo dat een stembiljet uit meerdere pagina’s bestaat waar verder geen paraaf gezet hoeft te worden dus zo ook zeer fraudegevoelig (en onwettelijk?) is.

dilbeccha1 Vraag beantwoord november 14, 2022

Duidelijke afspraken moeten er zijn tussen enerzijds de vomachthebber en gever.

De wetgever is daarin duidelijk art.

  Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

  § 7. Iedere mede-eigenaar kan zich laten vertegenwoordigen door een lasthebber, al dan niet lid van de algemene vergadering.
De volmacht vermeldt de naam van de lasthebber.
De volmacht kan algemeen of specifiek zijn en mag slechts gelden voor één algemene vergadering, tenzij gebruik wordt gemaakt van een algemene of specifieke notariële volmacht. Een volmacht verleend voor een algemene vergadering geldt ook voor de algemene vergadering die georganiseerd wordt omdat voor de eerste algemene vergadering het quorum niet werd bereikt, tenzij anders bepaald.

https://www.clabotsadvocaten.be/blog/de-volmacht/#:~:text=Zo%20kan%20een%20volmacht%20nog,men%20hier%20uitdrukkelijk%20van%20afwijkt.

voor uw syndicus = KIS = keep it simple.

lebragard Vraag beantwoord november 13, 2022
You are viewing 1 out of 4 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This