fbpx

Formulering behaalde meerderheden in de notulen van de algemene vergadering voor stemming agendapunt

Word je eigen syndicus

70 keren bekekenAlgemene Vergaderingbehaalde meerderheden

Is het voldoende dat de syndicus notuleert dat in de algemene vergadering met meerderheid van stemmen akkoord is voor een bepaald agendapunt of moet de syndicus specifiek de verhouding van de meerderheid in de notulen opnemen met als teller de quotiteiten die akkoord zijn en als noemer de som van de quotiteiten akkoord plus niet akkoord?  De quotiteiten toegewezen aan de resp. kavels zijn vermeld in de aanwezigheidslijst.

De namen van de personen die niet akkoord zijn en de personen die zich onthouden hebben dienen eveneens genotuleerd te worden teneinde de al dan niet goedgekeurde beslissing te kunnen controleren.

Onthoudingen (en blanco en ongeldige stemmen bij schriftelijke stemming) worden uiteraard niet in de noemer opgenomen.

Art. 577-6, § 10, eerste lid BW:

De syndicus stelt de notulen van de beslissingen op die worden genomen door de algemene
vergadering met vermelding van de behaalde meerderheden en de naam van de mede-eigenaars die tegen
hebben gestemd of zich hebben onthouden.

Vraag beantwoord

De door u aangehaalde wettekst is duidelijk…

Onthoudingen en tegen stemmers moeten met naam vermeld staan.

Maak uw bezwaar aan de voorzitter van die AV die de notule ondertekend heeft alsook, aan de syndicus en aan de Raad. (mocht die er zijn.

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This