Is de mede-eigenaar verantwoordelijk voor een lekkage.

Word je eigen syndicus

231 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Op 12/10/23 heb ik een appartement gekocht. Wat ik niet wist was dat er in’t verleden een voorkomende probleem was met lekkage. Als mede-eigenares wordt ik verzocht mijn deel van de kosten te betalen voor:

lekkage 1: lag aan een losgekomen afvoerbuis in PVC die aan de plafond hangt van de garage van 1 van de mede-eigenaars. Er is iemand geweest om deze afvoerbuis te herstellen (€ 200,-). Dit factuur werd betaald op 23/10/23. Op de algemene vergadering vorige week wo 20/02/24 was er sprake van lekkages en vandaag heb ik een factuur ontvangen met verzoek om te betalen.

Ben ik in dit geval dan verantwoordelijk om een deel van deze kosten te betalen?

lekkage 2: in het pand achter de garage is een grotere lek (water sijpelt gewoon door het plafond maar men kan de lekkage niet direct vinden. Loodgieter is de bovenliggende appertement maar heeft niets gevonden. Voor deze heb ik een factuur ontvangen gedateert 24/02/24 met de vermelding van een voorschot € 1.060 zonder enige beschrijving.

Verder hebben de mede-eigenaars besloten een lekdetectie te laten uitvoeren. Hoe zit het nu met al deze kosten? Zijn de kosten voor alle mede-eigenaars? Hoe zit het met het feit dat ik bij de aankoop niet werd geinformeerd over deze regelmatige lekkages, dien ik dan nog een deel van de kosten te absorberen? Komt de verzekering hiervoor tussen en dien ik een voorschot al te betalen of te wachten tot alle werken werden uitgevoerd, tussenkomst verzekering om te weten wat ik moet betalen?

Er is geen syndicus aangewezig (dient nog aangesteld te worden) daar er vorig jaar 1 eigenares was en nu 4.

dilbeccha1 Vraag beantwoord februari 29, 2024

Eerst en vooral moet u de statuten van het gebouw aandachtig lezen. Volgens mij maken die afvoerleidingen deel uit van de gemeenschappelijke delen en is dit een gemeenschappelijke kost.

Dus lees uw statuten en kijk wat uw privatieven zijn en welke delen gemeenschappelijk.

Zo de afvoerleidingen gemeenschappelijk zijn moet u bijdragen in dat deel zoals bepaalt in de statuten , statuten van het gebouw = basisakte en reglement van mede-eigendom , niet verwarren met het RIO (reglement van interne orde)

Voor deze heb ik een factuur ontvangen gedateert 24/02/24 met de vermelding van een voorschot € 1.060 zonder enige beschrijving.

Als men de oorzaak niet kent van de waterinsijpeling kan men u ook niets ten laste leggen , laat staan betalen. De oorzaak moet men achterhalen zodat kan uitgemaakt worden wie ervoor verantwoordelijk kan gesteld worden. Protesteer de factuur en wees duidelijk dat u niet zal betalen tenzij u iets ten laste kan gelegd worden. Ook deze leiding kan gemeenschappelijk zijn ? (lees statuten)

Er is geen syndicus aangewezig (dient nog aangesteld te worden) daar er vorig jaar 1 eigenares was en nu 4.

De nieuwe syndicus zal orde op zaken moeten stellen rekening houdend met de statuten en de wet mede-eigendom welke dwingend van toepassing is maw. waar niemand kan van afwijken ook een syndicus niet.

Bijgevoegd wet mede eigendom

https://www.biv.be/media/1461/download?inline=1

Verder hebben de mede-eigenaars besloten een lekdetectie te laten uitvoeren. Hoe zit het nu met al deze kosten? Zijn de kosten voor alle mede-eigenaars? Hoe zit het met het feit dat ik bij de aankoop niet werd geinformeerd over deze regelmatige lekkages, dien ik dan nog een deel van de kosten te absorberen? Komt de verzekering hiervoor tussen en dien ik een voorschot al te betalen of te wachten tot alle werken werden uitgevoerd, tussenkomst verzekering om te weten wat ik moet betalen?

Geef deze waterschade aan aan uw blokpolis , deze dekt een lekdetectie en een expert zal ter plaatse komen om de oorzaak en de schade te bepalen…..

Geinformeerd over de lekkages bij verkoop ?…..geen verslagen gekregen van de notaris van de laatste drie algemene vergaderingen ?

Waarom zou u een voorschot moeten betalen als men niet kan vaststellen dat u in de fout bent….

Tussenkomst van de verzekering blokpolis noodzakelijk….doe aangifte van het schadegeval.

lebragard Vraag beantwoord februari 28, 2024

lees ook :

https://blog.smartsyndic.be/qa/wie-betaalt-de-franchise-bij-schade-aan-het-gebouw-en-daardoor-aan-2-appartementen-van-de-3/

 

Franchise , Monster van Loch Ness ……

In beginsel kunnen vijf hypothesen onderscheiden worden:
1. Schade én schadeoorzaak in  één appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
2. Schade in één appartement maar schade-oorzaak in een gemeenschappelijk gedeelte. De franchise komt ten laste van de vereniging van mede-eigenaars.
3. Schade én schade-oorzaak in een gemeenschappelijk deel. De vereniging van mede-eigenaars draagt de franchise.
4. Schade in een gemeenschappelijk deel maar schade-oorzaak in een appartement. De eigenaar van dit appartement draagt de franchise.
5. Schade in één appartement en schade-oorzaak in een ander appartement. De eigenaar van het laatste appartement draagt de franchise.

De conclusie is dat ” de schadeveroorzaker ” steeds de franchise draagt.
Kan evenwel niet aangetoond worden dat een “appartementseigenaar” de schadeveroorzaker is, dan zal de vereniging van mede-eigenaars ipso facto de franchise moeten dragen. Ligt een huurder aan de basis van een schade en kan de vrijstelling niet via de verzekeraar van de huurder gerecupereerd worden, dan zal de syndicus de vrijstelling ten laste van de “eigenaar van het verhuurde appartement” leggen. Vervolgens dient de eigenaar dan verhaal op zijn huurder uit te oefenen, desgevallend door afhouding van de franchise van de huurwaarborg.

In geval van betwisting zal de syndicus  het franchise-vraagstuk door de algemene
vergadering laten beslechten zodat aldaar, met volstrekte meerderheid van stemmen
van de aanwezige en vertegenwoordigde mede-eigenaars, beslist wordt wie uiteindelijk de vrijstelling hoeft te dragen. Tegen deze laatste beslissing bestaat uiteraard verhaal bij de rechtbank open (art. 577-9, & 2 B.W.).

lebragard Vraag beantwoord februari 28, 2024

Zonder syndicus kunt slechts onder beperkingen deelnemen aan het normale juridische en normale betaalverkeer.

Zorg, zoals hoger aangegeven, zo snel mogelijk, voor de aanstelling van een syndicus.

“Geef deze waterschade aan uw blokpolis , …“

De eerste zorg van een (beroeps)syndicus is er zich van te vergewissen dat er voor het gebouw een degelijke verzekering blokpolis is.

Geen syndicus: waarschijnlijk geen blokpolis.

Schakel uw verzekering rechtsbijstand in.

dilbeccha1 Vraag beantwoord februari 29, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This