Dagvaarding

Word je eigen syndicus

387 keren bekekenAlgemene Vergadering

Een eigenaar RME -lid en voorzitter, jawel voorzitter van de laatste AV dagvaardt de VME voor zijn eigen agendapunt die de VME niet goedkeurde. Hij betwist zijn punt terwijl hij als voorzitter er moet op toezien als alles correct verloopt, dus dat is al een schoanen voor de rechter.

We hebben echter te doen met een corrupte RME en dit RME-lid die dagvaardde zette een airco op zijn terras met exclusief gebruiksrecht zonder toestemming van de VME maar weet dit heel goed en deed dit onder één hoedje met de vorige syndicus, echter dit kwam uit, …
Stelt u zich voor.
Bij uitstel van de zaak zien we dat de syndicus voor de VME geen advocaat aangesteld heeft; deze is nu al 2 keer uitgesteld en er komt nooit iemand opdagen, ook niet de advocaat van de eigenaars die dagvaardde.

Hoe kan dit nu? de VME wordt dan niet verdedigd?

Voor alle duidelijkheid: de syndicus speelt het spel mee met de valse RME.

RM Vraag beantwoord november 5, 2023

6h10, 

Wat staat er in de statuten ivm de terrassen aub?

Privatief of gemeenschappelijkaub?

RRR Vraag beantwoord november 5, 2023

Ik weet niet wat er allemaal speelt in jullie residentie, maar ben zelf ok ten strijde gegaan tegen de leugens, misinformatie, .. die een “bully-voorzitter” en een “cowboy-syndicus” verspreide ..

Jij als gewone ME (of groep MEs) kunt dus een aangetekend schrijven schrijven naar de syndicus om hem in gebreke te stellen voor dit specifiek dossier. Want alleen de syndicus is verantwoordelijk voor zijn beheer. Als daar geen reactie opkomt binnen een redelijke termijn, zeg 2 weken, kun je het vredegerecht, de griffier, aanschrijven (rolnummer heb je dus) dat je (of een groep ME’s) je (jullie) recht volgens Art. 3.92 § 4. wilt laten toepassen, nl.: “… Iedere mede-eigenaar kan eveneens aan de rechter vragen, binnen een termijn die deze laatste vaststelt, de bijeenroeping van een algemene vergadering te gelasten ten einde over een door voornoemd mede-eigenaar bepaald voorstel te beraadslagen, wanneer de syndicus verzuimt of onrechtmatig weigert zulks te doen. …”

Nu, mijn advies, doe dit allemaal niet en tracht het toch nog minnelijk te schikken door die airco toe te laten, te regulariseren. via een BAV. Want als het tot een procedure komt, winnen alleen de advocaten. En als ik je toelichting zo lees, gaat de VME toch nooit zijn gelijk verkrijgen van de vrederechter ondanks dat de eigenaar niet voorafgaandelijke toestemming heeft gevraagd via een AV aan de VME. Een vrederechter zal deze airco niet laten afbreken als die airco niet ‘zwaar’ storend is. Storend naar zicht en geluid kan altijd met een omkasting ‘verminderd’ worden. De EISERS-advocaat kan bvb medische redenen opgeven als noodzaak voor het plaatsen van die airco.

Floyd Vraag beantwoord november 5, 2023

We hebben de rechter aan ons kant.

Terras is dan nog niet van hem maar van de VME met exclusief gebruiksrecht.
Die man heeft zelfs spuwers (ook ongevraagd door de muur geboord) en onderbuur heeft al 8 jaar vocht hierdoor. Corrupt spelletje en VME heeft die spuwers betaald … dus die man heeft 2 dingen en nog veel meer op zijn kerfstok. Een RME-lid moet een voorbeeldfunctie zijn, integendeel, ze zijn enkel in de RME voor hun belang en dure facturen met vriendjes en grote procenten erop.
Minnelijk is onmogelijk. Een syndic die voor corrupte eigenaars een BAV inricht? Hallo? Niet in gemeenschappelijke belang. Als wij die airco’s aanvaarden dan zullen airco op gewone appartementen (balkons) ook toegelaten worden en gaan wij moeten meegenieten van lawaai van onze buren op balkon of aan slaapkamer paar deze die op duplex wonen hebben geen duplex. Dat is niet het gemeenschappelijk belang dienen.

Veel te lang om uitte leggen maar ik wil alleen weten: hoe kan dit dat de syndicus gene advocaat aanstelt om de VME te verdedigen? Een zaak kan toch niet voorkomen als tegenpartij niet komt opdagen of er geen advocaat voor deze aangesteld wordt.

Voor iemand die dagvaard om op te komen voor eerlijkheid en en algemeen belang van de VME  zet de syndicus er direct een advocaat op om maar voor een corrupt iemand die dagvaard niet? Daarvan had ik graag de uitleg.

RM Vraag beantwoord november 5, 2023
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This