CONTROLEREN VAN DE REKENINGEN – wie, hoevvel keer per jaar, eindafrekeningen ,…

Word je eigen syndicus

1.33K keren bekekenBoekhouding VME
Beste Jessie,

Naar aanleiding van het krantenartikel gisteren in de GVA i.v.m. de syndicus die het geld verduistert heeft van de eigendommen die hij beheerde, zullen er bij velen vragen rijzen.

Is het mogelijk om ons te laten weten WIE de rekeningen moet controleren, hoe vaak dit per jaar moet gebeuren. (Wij hebben een commissaris van de rekeningen, maar er is nog geen controle gebeurd tot nu toe. Onze VME is opgestart in november 2013. Er is geen eindeafrekening gemaakt op het einde van het boekjaar 2013. Had dit wettelijk gezien wel moeten gebeuren?)

Een boekjaar loopt toch samen met het kalenderjaar in deze materie, of ben ik verkeerd?

Kan de raad van mede-eigendommen vragen om dit bijvoorbeeld om de drie maanden te laten nakijken.

Graag een verwijzing naar de wetgeving daarover of waar we dat kunnen terug vinden.

Alvast heel hartelijk bedankt.

Christel

U bent de wetgever.

 

De uiteindelijke bedoeling van de wetsherziening 2010 inzake de mede-eigendom was dat de ME’s meer zelf de contrôle op het beheer zouden uitvoeren.

 

Voor de commissaris van de rekeningen zie :

 

B.W. Art. 577-8/2

 

De Algemene Vergadering moet dus haar desiderata (aard van de contrôle, frequenties, etc. ) in een agendapunt vastleggen en goedkeuren.

 

 

Het is vanzelfsprekend dat de vastgelegde taken uiteindelijk het resultaat van een compromis zullen zijn. Het heeft geen zin de commissaris een werklast op te leggen die maakt dat u geen kandidaten meer vindt.

 

Op dezelfde wijze mag de werklast voor de syndicus niet zo buitensporig worden dat u een tariefverhoging te wachten staat.

 

Een eerste boekjaar van 14 maanden is in uw geval verdedigbaar maar de syndicus had beter iedereen hierover geïnformeerd.

 

Boekjaar en kalenderjaar vallen ook voor andere vennootschappen niet altijd samen.

 

Een commissaris dient er zich van bewust te zijn dat hij burgerlijk aansprakelijk kan gesteld worden bij grove tekortkomingen. Een totaal gebrek aan contrôle zal hem dan ook kunnen aangerekend worden.

 

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This