Conflict met syndicus

Word je eigen syndicus

1.54K keren bekekenAlgemene Vergaderingsobema

Op 13/08/2013 was er algemene vergadering bij Syndicus Marrimo in Oostende. Halfweg de vergadering bij de herstemming van het mandaat werd die niet verlengd daar er reeds meerdere malen een nalatigheid is vastgesteld en de mede-eigenaars  kiezen voor verandering. De syndicus die de vergadering voor zat is beginnen wenen en ze vroeg haar te excuseren waarna ze met haar baas terug de vergaderzaal binnen kwam. De baas heeft ons bevolen onmiddellijk de vergaderzaal te verlaten en dit met een hevige scheldpartij en bij de vraag de vergadering af te werken kon dit niet. Wij hebben de aanwezigheidslijst ondertekend maar hebben verder niets ook geen verslag. Wat moet er nu verder gebeuren het mandaat loopt nog tot 31/12/2013.

Alvast bedankt voor een antwoord

Luc en Magda De Wispelaere – Dierkens

In deze vergadering is de opzegging blijkbaar al gestemd en goedgekeurd. Bij het einde van een contract en als er dus moet gestemd worden of men verder gaat met de huidige syndicus, dan wel voor een nieuwe kiest is het van belang tot voor de vergadering een concensus tussen de eigenaars bereikt wordt. Indien namelijk blijkt dat er voor een andere syndicus wordt geopteerd dan moeten er op de algemene vergadering minstens één offerte op tafel liggen. Bij voorkeur evenwel drie offertes. Eénmaal dat de bestaande syndicus niet verlengd wordt kan, naargelang de emotie van het moment ( alhoewel in zaken geen emoties zouden mogen spelen) de huidige syndicus de vergadering verderzetten middels de agenda ( wat ook zijn contractuele plicht is) of kan – als de syndicus de zaal verlaat – de voorzitter van de eigenaar de notulen met deze feiten aanvullen, eventueel de vergadering verder zetten en afronden. Indien het contract met de huidige syndicus tot eind december loopt zal deze syndicus dit uit doen, na het einde heeft hij dertig dagen de tijd om de dossiers van de VME over te dragen aan zijn opvolger ( nieuwe syndicus of voorzitter van de VME).

Nog een opmerking : de aanwezigheidslijst wordt ondertekend voor de aanvang van de vergadering !

You are viewing 1 out of 2 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This