Moet er een brandblusser in machinekamer lift geplaatst worden?

Word je eigen syndicus

3.15K keren bekekenVeiligheid in Gebouwmachinekamer

in ons gebouw zijn er twee hydraulische liften met een aparte machinekamer. Een leverancier van brandblusapparaten zegt dat er een speciaal brandblusapparaat moet geïnstalleerd worden in de machinekamer, terwijl dat er nu een gewoon brandblusapparaat hangt buiten naast de deur van de machinekamer.Kan iemand dit bevestigen en zo ja, op welke wet of koninklijk besluit is gebaseerd?

Ik had deze vraag ook gesteld aan de brandweer. Hieronder volgt de tekst van de email die ik vandaag ontving. (voor alle duidelijkheid: de brandbeveiligingsfirma stelde dat een automatische poederblusser met thermische detector verplicht was)

Beste zie onderstaand artikel aangaande de hydraulische liften. Dus de uitleg van de firma is juist. Let wel dat deze bediend wordt via een thermische detector en niet door een smeldlood.

 

6.1.4 Oleohydraulische liften.

De machinekamer is van de liftschacht gescheiden. De wanden van de machinekamer hebben Rf 1 h.

De toegang tot de machinekamer gebeurt door een zelfsluitende deur Rf 1/2 h.

De machinekamers en de liftschachten moeten op een natuurlijke manier verlucht worden via buitenluchtmonden.

De verluchtingsopeningen hebben een minimale doorsnede van 4 % van de horizontale doorsnede van de kamer.

Het peil van de verhoogd deurdrempels van de machinekamer is zodanig dat de kuip die op die manier gevormd wordt, een inhoud heeft die ten minste gelijk is aan 1,2 maal de olie-inhoud van de machines.

De elektrische apparatuur evenals de elektrische en hydraulische leidingen die van de machinekamer naar de liftschacht lopen, zijn hoger aangebracht dan het hoogste peil dat de uitgelopen olie in de machinekamer kan bereiken. De ruimte rond de doorboringen voor deze leidingen, moet gedicht worden met materialen met minstens dezelfde Rf als de wand.

Een thermische onderbreker is voorzien in het oliebad en in de wikkelingen van de aandrijfmotor van de pomp.

Kenmerken van de olie :

Vlampunt in open vat : => 190 °C

Verbrandingspunt : => 200 °C

Zelfontbrandingspunt : => 350 °C

Een vaste snelblusser, waarvan de inhoud wordt bepaald in verhouding tot de gebruikte hoeveelheid olie of tot het volume van de machinekamer, beschermt de machines. Hij wordt bediend door een thermische detector.

In geval van detectie van brand van de machine, zal de cabine stoppen overeenkomstig 6.1.1.7. ] ]

 

Uw vraag in verband met een controle brandveiligheid kan ik als volgt beantwoorden:

Er worden op dit moment geen periodieke controles opgelegd binnen de wetgeving, voor dit soort van gebouwen. De nutsvoorzieningen en technische installaties dienen uiteraard te voldoen aan de vigerende wetgeving(en)

Het onderhoud van de brandbestrijdingsmiddelen zijn uiteraard ook de verantwoordelijkheid van de “syndicus” of verantwoordelijke van het gebouw.

Concreet betekend dit dat uzelf een controle kan aanvragen via het kabinet burgemeester, waarna deze ons de opdracht zal geven om dit uit te voeren. De kostprijs is meestal 80 € gelet een onderzoek ter plaatse niet zoveel tijd in beslag neemt.

Het is zeker geen slecht idee om een update te laten doen van uw brandveiligheid binnen het gebouw.

 

Olt. Marc Thijs
BRA-OPE
Stad Hasselt
Brandweerkazerne
Groenplein 1
3500 Hasselt
You are viewing 1 out of 7 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link