Bijzondere Algemene vergadering nodig?

Word je eigen syndicus

611 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Beste,

Wij zijn een VME , waarbij de oprit  naar de garages ook gebruikt wordt ook door een ander appartements gebouw (die ook tot dezelfde site behoren). Nu, het gelijkvloers van ons gebouw heeft sinds kort een nieuwe eigenaar, en het pand heeft een kelderverdiep dat als bureel gaat dienst doen en de eigenaar heeft een vochtissue op de gemeenschappelijke muur vastgesteld, de oorzaak is de oprit naar de garages die verkeerd afwaterd. De eigenaar wil dit opgelost zien en de kosten verdelen met alle eigenaars. De oplossing zou zijn om de oprit te verleggen zodat het water de andere kant afwaterd. De kosten die deze werken zouden meebrengen zou hij willen delen door alle eigenaars van de garages, want de oprit is gemeenschappelijk gebruik (in totaal 16 garages, 6 van ons gebouw en 10 van het andere gebouw), mijn vragen:

 • moet hiervoor een bijzondere AV met de 16 eigenaars worden ingericht ( kostprijs werken +/- 5.000 €)
 • Moet hiervoor gestemd worden? dus met de redelijke kans dat de andere partij (10 eigenaars dus de meerderheid) die in het andere gebouw wonen tegen stemt, omdat zij eigenlijk niet willen betalen voor iets waarbij zij geen issue mee hebben.. en indien het geval moeten wij (de  5 eigenaars van het betreffende gebouw) dan 5/6 van de de volledige factuur voldoen, of kunnen wij ook afstand nemen en de oplossing en de kost volledig bij de eigenaar van het ‘kelder ‘pand leggen?
 • Het moet gezegd dat er geen structureel probleem is met de gemeenschappelijke muur
 • Nu, een kelder blijft een kelder ongeacht wat de bestemming is, mocht deze kelder gebruikt worden als opslagplaats ipv een bureel dan had niemand er een issue van gemaakt, een kelder verdiep is ‘gevoeliger’ voor vochtissues..
 • Graag jullie advies
 • Met dank
lebragard Vraag beantwoord december 16, 2022

Uw statuten van het gebouw zullen bepalend zijn hoe men het “probleem” kan stemmen/oplossen.

Het principe van de “betaler beslist” kan van toepassing zijn maw.

Art. 3.87. Algemene vergadering: organisatie (577-6)

§ 6. Iedere mede-eigenaar beschikt over een aantal stemmen dat overeenstemt met zijn aandeel in de gemeenschappelijke delen.
Wanneer het reglement van mede-eigendom de lasten van een gemeenschappelijk deel van het gebouw of van de groep van gebouwen uitsluitend ten laste legt van bepaalde mede-eigenaars, nemen enkel die mede-eigenaars deel aan de stemming op voorwaarde dat die beslissingen het gemeenschappelijk beheer van de mede-eigendom niet in het gedrang brengen. Elk van hen stemt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in voornoemde lasten.

maw :   Er moet dus in het bijzonder worden gekeken naar het reglement van mede-eigendom en indien daar de lasten van een gemeenschappelijk deel slechts ten laste worden gelegd van bepaalde mede-eigenaars, dan zijn enkel die mede-eigenaars stemgerechtigd. Elk van hen stemt in dat geval over het desbetreffende agendapunt met een aantal stemmen naar evenredigheid van zijn aandeel in de bedoelde lasten. Heel belangrijk voor ogen te houden is dat het stemgewicht hier wordt bepaald op basis van het aandeel in de lasten, hetgeen kan afwijken van de aandelen in de gemeenschappelijke delen.

uw vragen :

 • moet hiervoor een bijzondere AV met de 16 eigenaars worden ingericht ( kostprijs werken +/- 5.000 €) = JA , indien 1 VME dan is elke mede-eigenaar lid
 • Moet hiervoor gestemd worden? dus met de redelijke kans dat de andere partij (10 eigenaars dus de meerderheid) die in het andere gebouw wonen tegen stemt, omdat zij eigenlijk niet willen betalen voor iets waarbij zij geen issue mee hebben.. en indien het geval moeten wij (de  5 eigenaars van het betreffende gebouw) dan 5/6 van de de volledige factuur voldoen, of kunnen wij ook afstand nemen en de oplossing en de kost volledig bij de eigenaar van het ‘kelder ‘pand leggen? = lees uw statuten , lasten/kosten te betalen door….
 • Het moet gezegd dat er geen structureel probleem is met de gemeenschappelijke muur = expertise verslag ? oorzaak vochtinfiltratie vastgesteld ? is de heraanleg van de inrit daadwerkelijk “probleem” oplossend ?…
 • Nu, een kelder blijft een kelder ongeacht wat de bestemming is, mocht deze kelder gebruikt worden als opslagplaats ipv een bureel dan had niemand er een issue van gemaakt, een kelder verdiep is ‘gevoeliger’ voor vochtissues.. = statuten bepalen de bestemming van de kavels….ook een kelder dient droog te zijn en niet behept met vochtinfiltraties….en hoe staat die kelder beschreven in de statuten ? Kan men van die kelder een woonruimte/bureau maken ? Toegelaten ?
lebragard Vraag beantwoord december 16, 2022
You are viewing 1 out of 1 answers, click here to view all answers.
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

 • 12345678910
close-link
close-link
Share This