Article reference

Word je eigen syndicus

101 keren bekekenKosten en Vergoedingen in Mede-Eigendom

Beste

Kunt u mij alstublieft de referentie en de naam van het boek, het artikel nummer van de wet waar de text die u citeert staat er op , sturen aub?

mvg

************

Op zichzelf kan een mede-eigenaar niet verantwoordelijk gesteld worden voor de daden van zijn huurder.

lebragard Vraag beantwoord april 27, 2024

De wet (BW) stelt dat elke persoon aansprakelijk is voor de schade die is ontstaan door zijn/haar daden, ongeacht of deze schade bewust, door nalatigheid of door onvoorzichtigheid werd veroorzaakt.

https://www.evocaat.be/nl/themas/de-aansprakelijkheid-van-een-persoon-638f167b4c6a2

verder : een mede-eigenaar verhuurder kan in bepaalde gevallen mee aansprakelijk gesteld worden indien deze verzuimt en nalatig is en bepaalde verplichtingen niet nakomt zoals opgelegd in de statuten van het gebouw of/en de wet , welk aan de basis ligt dat een huurder in overtreding is.

De statuten bepalen meestal dat ” de eigenaars van de kavels verbinden er zich toe om in alle akten van overdracht of aanwijzing van eigendom of genot , met inbegrip van de huurovereenkomsten uitdrukkelijk te vermelden dat de nieuwe belanghebbenden de bepalingen van de basisakte grondig kennen en dat zij verplicht zijn die na te leven , evenals de regelmatig genomen beslissingen of nog te nemen besluiten van de algemene vergadering van de mede eigenaars.”

Ook de wet mede-eigendom (welke dwingend van toepassing is) stelt dit in Art. 3.93. Tegenwerpelijkheid

§ 5. Iedere bepaling van het reglement van interne orde en iedere beslissing van de algemene vergadering kan rechtstreeks worden tegengesteld door degenen waaraan zij tegenstelbaar zijn.
………
2° met betrekking tot de bepalingen en de beslissingen aangenomen na de vestiging van een zakelijk of persoonlijk recht op een kavel, door de kennisgeving die hem bij aangetekende zending wordt gedaan binnen dertig dagen na ontvangst van het proces-verbaal, op initiatief van degene die dat proces-verbaal heeft ontvangen overeenkomstig artikel 3.87, § 12

link wet mede-eigendom :  https://www.biv.be/media/1461/download?inline

Het spreekt voor zich indien een mede-eigenaar nalaat zijn huurder op de hoogte te brengen van bepaalde verplichtingen , de huurder deze bij gebrek aan de verplichte berichtgeving , niet kan voldoen aan die verplichtingen ! in deze is dan de mede eigenaar verhuurder mede aansprakelijk…….

lees ook:

https://juridischforum.be/viewtopic.php?f=39&t=154447

Samengevat : elke persoon is aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door zijn/haar daden, ongeacht of deze schade bewust, door nalatigheid of door onvoorzichtigheid werd veroorzaakt.

lebragard Vraag beantwoord april 27, 2024
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This