fbpx

Algemene vergaderingen en verkoop appartementen?

Word je eigen syndicus

37 keren bekekenSyndicus

wij hebben een syndicus. Onze algemene vergadering zou plaats vinden in maart mbt boekjaar 2019. Deze heeft niet kunnen plaatsvinden owv corona. Tot op heden hebben we nog geen nieuwe datum gekregen. Vandaag heb ik een mailtje gekregen met de melding dat de algemene vergadering waarschijnlijk in 2021 zal plaatsvinden. Kan dit?

Een medebewoner heeft haar appartement verkocht vorige maand. De syndicus heeft een factuur gestuurd naar de notaris om deze mee te nemen in de akte van verkoop zodat bij verkoop de syndicus zijn geld krijgt. Deze factuur was een voorlopige raming van de kosten 2020. In dez factuur zijn niet de automatische voorschotten in het minderen niet de afrekening die deze bewoner voor 2019 betaald heeft. De syndicus zegt dat ze deze verwerking niet kunnen doen omdat de banken van 2020 niet zijn bijgewerkt. Indien de bewoner dit bedrag niet betaald (de notaris heeft deze laten bevriezen omdat die dat ook niet correct vindt) zegt de syndicus een bewarend beslag te zullen. Alsook wil de syndicus dat de bewoner deze afrekening op rekening van de syndicus e niet op de rekening die wij als VME hebben. Ik heb de syndicus aangeschreven om hirop antwoorde te krijgen dit nergens vermeld staat in het contract dat we hebben ontmoet. Hun antwoord was dat dit op de agenda van de volgende verdarering zou staat. Klopt dit allemaal? Kan dit zomaar?

Vraag beantwoord

Herlees uw basisakte , RIO en syndicuscontract.

Warrige vraagstelling en moeilijke beantwoording.

“wij hebben een syndicus.”

 

Syndicus B.I.V.? Ja/neen?

“Vandaag heb ik een mailtje gekregen met de melding dat de algemene vergadering waarschijnlijk in 2021 zal plaatsvinden. Kan dit?”

https://blog.smartsyndic.be/qa/kunnen-er-online-algemene-vergaderingen-wettelijk-plaatsvinden/

AV met fysieke aanwezigheid van de mede-eigenaars zijn wel degelijk nu mogelijk.

“De syndicus heeft een factuur gestuurd naar de notaris om deze mee te nemen in de akte van verkoop zodat bij verkoop de syndicus zijn geld krijgt.”

 

Normale werkwijze. De syndicus factureert in regie (tegen uurtarief) de kosten van het opzoekingswerk voor zijn antwoord aan de notaris.

“De betere syndicus neemt hiervoor in het syndicuscontract een forfaitair bedrag op.

“Deze factuur was een voorlopige raming van de kosten 2020.”

Wat is het verband met de voorgaande of de volgende opmerking.

De syndicus zegt dat ze deze verwerking niet kunnen doen omdat de banken van 2020 niet zijn bijgewerkt.

Voor zover wij weten hebben alle banken, ondanks de coranaperikelen, op alle werkdagen, rekeningsuittreksels verstuurd (of ter beschikking gesteld).

Het is de verdomde plicht van de syndicus de boekhoudng van de VME bij elke mutatie actueel te houden.

Zie:

https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/beginselen-van-een-regelmatige-boekhouding

  1. Regels…….
  2. Regels die voor………..
  3. Alle verrichtingen moeten worden ingeschreven:

– zonder uitstel

– …

Stuur deze syndicus terug naar de schoolbanken.

U betaalt hem om zijn beroep correct uit te oefenen.

 

 

“Indien de bewoner dit bedrag niet betaald (sic) (de notaris heeft deze laten bevriezen omdat die dat ook niet correct vindt) …………..”

 

Wat is de rechtsgrond van de vordering van dit bedrag? Hoe kan de notaris dit blokkeren?

“… deze afrekening op rekening van de syndicus e niet op de rekening die wij als VME hebben.”

 

Alle betalingen door en aan de syndicus gebeuren via de rekening werkkapitaal van de VME.

Contante betalingen, ook van kleine bedragen, moet zoveel mogelijk vermeden worden.

Enkel op deze manier is een efficiënte controle door de CvR mogelijk.

Hebt u uw vraag reeds voorgelegd aan de CvR en wat is zijn oordeel over deze gang van zaken?

 Hun antwoord was dat dit op de agenda van de volgende verdarering (sic) zou staat.”

 

Gaat het om een agendapunt dat de syndicus wenst voor te leggen aan de AV?

Vraag nu reeds inzage in het ontwerp van dit agendapunt zodat u een correctief agendapunt kunt voorleggen aan de AV.

Vraag beantwoord

“……… omdat de banken van 2020 niet zijn bijgewerkt.”

 

 

Hebt  u een schriftelijk bewijs van deze bewering?

 

Dan bent u moreel verplicht klacht neer te leggen.

Dien klacht in bij het B.I.V., alhoewel :

”Lasciate ogni sperenza, voi ch’entrate”   Dante

http://www.biv.be/tuchtrechtspraak/een-tuchtklacht-indienen/klachtenformulier-voor-deontologische-overtreding

Opgelet: Het gaat hier om tuchtrechtspraak binnen het B.I.V. waaraan u geen enkele rechten kan ontlenen.

Opvolging klacht B.I.V. ?

Zie :

http://blog.smartsyndic.be/qa/hernieuwde-algemene-vergadering/     Antwoord van Chris (2de antwoord)

Dien een afzonderlijke klacht in per dossier.

Het B.I.V. zal wel zorgen voor de centralisatie en de verbetering van hun statistieken.

Illustratie:

https://www.biv.be/tuchtrechtspraak/tuchtbeslissingen-van-de-kamers

Vraag beantwoord
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This