aanwezigheidslijst algemene vergadering

Word je eigen syndicus

1.57K keren bekekenSyndicus

Beste,

Als aangesteld voorzitter op de algemene vergadering weigert de syndicus mij een lijst te overhandigen van op de vergadering aanwezige  eigenaars alsook een overzicht van volmachthouders of volmachtgevers en hun aandeel in de quotiteiten. deze worden immers ook nooit in het verslag opgenomen. Aangezien ik  om deze reden in functie van voorzitter weiger om aan het slot van de algemene vergadering het  verslag te ondertekenen deelt de syndicus mij mee dat door deze weigering ik  in de toekomst ook  geen inzage kan krijgen in deze lijst. Wat kan ik doen om tegen deze éénzijdige beslissing van de syndicus protest aan te tekenen en wat kan dit betekenen voor de rechtsgeldigheid van de algemene vergadering?

 

De wet is (gelukkig) summier betreffende de vormvereisten van de contrôle op de aanwezigheden en eventuele lijsten.

 

B.W. Art. 577-6  § 5

 

In de meeste basisaktes zijn voor deze punten duidelijkere richtlijnen aangegeven.

 

Daarin wordt dan b.v. aangegeven dat  iedere aanwezige bij het betreden van de vergadering zijn  handtekening dient te plaatsen op een aanwezigheidslijst  (zijn identiteit en ”geloofstukken” kunnen  bij die gelegenheid gecontroleerd worden aan de hand van zijn identiteitskaart ).

 

Het is een goede gewoonte dat de syndicus deze lijst, op voorhand, gebruiksklaar opmaakt met de vermelding van de quotiteiten van elke mede-eigenaar zodanig dat het werk van de stemopnemer (een andere tijdelijke functie dikwijls gecreëerd in de basisakte) vergemakkelijkt wordt bij het bepalen van het al dan niet halen van de vereiste  meerderheid betreffende een bepaald agendapunt.

 

De voorzitter moet een mede-eigenaar zijn, zoals elke voorzitter  van een vergadering, zeker van een besloten vergadering zoals deze van een VME,  is hij verantwoordelijk voor de politie  (orde en tucht ) in de vergadering.

 

Het komt hem in de eerste plaats toe, samen met het bureau en de syndicus, er voor te zorgen dat enkel ME’s (en hun vertegenwoordigers) tot de vergadering toegelaten worden en dat zij b.v. een aanwezigheidslijst, liefst met aanduiding van de respectievelijke quotiteiten, tekenen.

 

In

 

B.W. Art. 577-6 § 10

 

vindt u dat de syndicus in zijn verslag nominatief dient te vermelden welke ME’s tegenstemden of zich onthielden.

 

In deze bepaling vindt u al een partieel antwoord op de vraag betreffende de geldigheid van de beraadslaging over sommige agendapunten, enkel voor deze die unaniem verworpen  of goedgekeurd werden is er juridische zekerheid.

Voor de andere kan gebrek aan informatie ingeroepen worden, wegens onbekendheid gedurende de vergadering van de vertegenwoordiging in quotiteiten. Een ME, die verhaal gaat zoeken bij de rechter, heeft  veel kans op slagen.

 

Of het ontbreken van de handtekening van de voorzitter volstaat om gans de vergadering ongeldig te verklaren is uiteraard moeilijk te beantwoorden.  Waarschijnlijk niet.

Volgens  § 10 heeft de voorzitter de verplichting te tekenen.

 

Een oplossing had geweest te tekenen onder voorbehoud en vooral, de andere ME’s te vragen te tekenen  samen met u, onder het voorbehoud.

 

Wij begrijpen dat dat in uw gegeven omstandigheden zou uitgelopen zijn op een ernstige ruzie met het risico dat er in het geheel geen verslag zou zijn.

 

 

 

 

Uw reactie zou kunnen zijn :

 

U beschrijft de feiten, u eist in een aangetekende brief dat de syndicus, volledig op zijn kosten, gezien het onregelmatig verloop van de vergadering en de rapportering ervan, binnen de maand, een nieuwe vergadering bijeenroept.

 

In deze brief vermeldt u uiteraard dat u kopie richt aan de andere M.E. en het B.I.V. (beroepssyndicus ?).

 

In de begeleidende brief aan het B.I.V. vraagt u hen zo vlug mogelijk hun standpunt te laten kennen.

 

 

 

 

Drijfzand :

 

Hoe ligt de verdeling in quotiteten in uw VME eigenlijk ? Indien het een kleine VME betreft waarin de verhoudingen nagenoeg gekend zijn, wordt het moeilijker.

 

Blijft dat het ongehoord is dat een syndicus gewoonweg geen medewerking verleent.

 

 

 

 

 

 

 

Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This