fbpx

Aansgtellingsakte syndicus, inschrijving in KBO en niet organiseren van Algemene Vegadering

Word je eigen syndicus

236 keren bekekenSyndicus

Op de AV in november betreffende het voorbije boekjaar (loopt van 1/09 tot 31/08) werden enkel 7 NAMEN van kandidaat-syndici voorgelegd die een offerte hadden ingediend: geen inhoud overeenkomst, geen tarievenlijst, geen ondernemingsvorm, geen adres of ondernemingnummer, geen startdatum (allemaal gegevens die vereist zijn voor inschrijving in de KBO).
Mede-eigenaar X wordt aangeduid om syndicuscontract met Y te ondertekenen vanaf VOLGEND boekjaar (september daaropvolgend veronderstel ik dus). M.i. moeten contract en tarieven + startdatum syndicusovereenkomst eerst nog onderhandeld worden door Y en voorgelegd aan de AV voor goedkeuring. 3 weken na de AV staat  nog steeds geen nieuwe syndicus in de KBO vermeld.
Een maand na de AV meldt Y zich: hij is zonder de verplichte vermeldingen in het verslag (zonder aanstellingsakte dus) met terugwerkende kracht door een ondernemingsloket ingeschreven in de KBO met als startdatum de datum van de AV (die ’s avonds doorging tot 23 u. – geen enkel ondernemingsloket is dan nog open). Pas vier maanden later kregen enkele M-eigenaars een ondertekend contract te zien waarin geschrapt was op de aanvangsdatum  en dat (volgens wat leesbaar is) 11 dagen NA de AV zou zijn  ingegaan.
Deze syndicus neemt geen initiatief om een rekeningencommissaris te doen aanstellen en organiseert gedurende twee jaar geen algemene vergadering. Hij vraagt geen voorschotten op (de AV had hiertoe niet beslist). Echter een jaar na zijn “aanstelling” begint hij twee eigenaars te bestoken met aanmaningen en extra kosten wegens enkele vermeende achterstallige voorschotten, terwijl de rekeningen niet werden gecontroleerd door een commissaris en er geen AV heeft plaats gevonden. HANDELT DEZE SYNDICUS RECHTMATIG?

Estelle-Raphaëlle Unselected an answer oktober 29, 2021

Inderdaad tal van onregelmatigheden mbt. de syndicus…..maar wat kan u er nog aan doen ?

Zoek gelijkgezinden en indien jullie dan besluiten om de syndicus te ontslaan , maak er dan werk van…eventueel een bijzondere algemene vergadering en/of vraag aan de vrederechter om een bijkomende syndicus.

https://ondernemingsdatabank.indicator.be/onroerend_goed/niet_tevreden_over_de_syndicus_/VLVMVMAR_EU24010601/related

Bent u het niet eens met de benoeming, dan kunt u die in bepaalde omstandigheden aanvechten bij de vrederechter. U kunt ook vragen dat de vrederechter een voorlopige syndicus aanstelt, bij verhindering of in gebreke blijven van de syndicus.

Estelle-Raphaëlle Unselected an answer oktober 29, 2021
Als u deze antwoorden interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Laat u informeren...

Ontvang gratis onze nieuwe artikels via e-mail. Uw e-mail zal enkel hiervoor gebruikt worden en niet met derden gedeeld worden.


Gegarandeerd zonder spam. Uw email adres wordt nooit met derden gedeeld. Op ons erewoord!

Het beheer zelf doen?

syndicus opleiding

Problemen in Uw Gebouw?

Laat u niet langer in het ootje nemen door uw syndicus.

Bent u Syndicus?

syndicus opleiding

  • 12345678910
close-link
close-link
Share This