Door het bezoeken/gebruik te maken van deze website verklaart u zich automatisch akkoord met de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met de voorwaarden van deze website, stop dan onmiddelijk het gebruik/bezoek van deze website. Telkens wanneer we de woorden “wij”, “we”, “ons”, “onze” gebruiken slaat dit op zowel smartsyndic.be, de beheerders als eigenaars en medewerkers van deze website.

De gebruiksvoorwaarden:

  1. Disclaimer omtrent foutieve informatie: Hoewel er onderzoek voorafgaat aan het publiceren van elk artikel kunnen we de juistheid van de informatie op deze blog NIET garanderen. Het is dus zeker GEEN vervanging voor professioneel advies.  Alle informatie op deze website moet dan ook benaderd worden met de nodige voorzichtigheid. De juridische correctheid van de volledige inhoud (bv. artikels, berichten, reacties op zulke artikels, enz.) van deze website kan niet gewaarborgd worden. We raden daarom aan om steeds een erkend raadsman of raadsvrouw te consulteren. Smartsyndic.be, de eigenaars en medewerkers van deze site kunnen op geen enkele manier aansprakelijk gehouden worden voor de gevolgen van foutieve informatie.
  2. Disclaimer voor schade voortvloeiend uit inhoud van de website: Noch smartsyndic.be, noch haar eigenaars, noch haar medewerkers kunnen aansprakelijk worden gehouden voor de eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de geplaatste artikels, berichten reacties, weblinks of advertenties.
  3. Disclaimer omtrent inhoud waarvan smartsyndic.be geen auteur is: De inhoud van externe sites waarnaar wordt verwezen vallen niet onder de verantwoordelijkheid van de beheerder, tenzij de inhoud opgesteld werd door deze. De beheerder kan eveneens niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van berichten van gebruikers.
  4. Vredelievend gedrag op deze website: Het plaatsen van berichten of reacties met een inhoud die racistisch, discriminerend, haatdragend, obsceen, beledigend of ongepast is, is absoluut verboden. We behouden ons het recht voor om eender welk bericht, ongeacht diens aard, zonder enige waarschuwing te verwijderen.
  5. Bescherming van auteursrechten en privacy van derden: Materiaal waarop auteursrechten gelden en/of private correspondentie mogen niet geplaatst worden zonder toestemming van de eigenaar/betrokkene. De namen van personen of firma’s mogen niet worden vermeld zonder diens toestemming. We kunnen helaas niet elk bericht of reactie hieromtrent controleren en kunnen hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden.
  6. Gebruik van deze website: Het gebruik van deze blog is een gunst, geen recht. Toegang tot deze blog kan op elk moment en aan eender wie om welke reden dan ook zonder enige voorafgaande waarschuwing ontzegd worden.
  7. Geen advertenties of promoties: Het is op de blog niet toegestaan om promotie te maken voor betalende diensten zonder voorafgaandelijke toestemming van de beheerder.
  8. Wijzigingen omtrent deze gebruiksvoorwaarden: De gebruiker accepteert dat de inhoud van deze algemene voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande verwittiging gewijzigd kan worden.
  9. Geen vorderingen tegen eigenaars of uitbaters: De gebruiker doet uitdrukkelijk afstand van elke vordering tegen de eigenaars of uitbaters van deze website.