fbpx


Word je eigen syndicus

Syndicus roept informatieve vergadering samen en weigert vertegenwoordigers.

0

In het kader van een belangrijke lopende expertise in de aanloop naar een nieuwe basisakte organiseert de syndicus een 'informatieve' vergadering waar de expert-landmeter toelichting zal geven. De syndicus preciseert dat enkel mede-eigenaars welkom zijn. Niet mede-eigenaars zijn niet welkom.  Hij wil zo vermijden dat mede-eigenaars zich laten vertegenwoordigen door een derde die meer onderlegd is dan zijzelf. Kan de syndicus verbieden dat mede-eigenaars zich laten vertegenwoordigen ?

|
gevraagd Februari 14, 2020

2 Antwoorden

0

https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi_loi/loi_a1.pl?language=nl&la=N&cn=1994021730&table_name=wet&&caller=list&fromtab=wet&tri=dd+AS+RANK

Art. 26

 

 

Iedereen kan een (vreedzame en ongewapende) vergadering inrichten en de spelregels ervan bepalen.

 

De wetgever heeft rondom de AV een gans geheel van regels en verplichtingen gecreëerd EN daaraan juridische gevolgen geknoopt.

 

Deze ontbreken in de hoger geschetste situatie m.a.w. zogezegde “beslissingen” in deze vergadering blijven zonder gevolg, meer, eigenlijk mag er later NIET naar verwezen worden in de AV volgens de wettelijke norm.

 

Bewaar alle documenten over deze “spookvergadering”.

 

Aarzel niet om er later gebruik van te maken:

 

B.W. Art. 577-9 § 2

 

 

Maak uw bezwaar nu reeds (aangetekend) kenbaar aan de syndicus, kopie andere ME’s, CvR, RvME.

 

Klacht B.I.V.?

0

Geachte

Deze informele vergadering valt niet binnen het regime van de Wet.

Dat betekent dat zij - behoudens bepaalde voorafgegeven mandaten, quod non in deze - geen formele uitwerking kan hebben.

Astrid CLABOTS

CLABOTS

Als u deze informatie interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren met tips en weetjes over wat kan en niet in uw mede-eigendom (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Uw Antwoord

Voordat u op "Inzenden" klikt: Conform de gebruiksvoorwaarden van dit forum, er mogen geen namen van organisaties, persoonsnamen of andere persoonlijke gegevens vermeld worden in antwoorden of vragen. Controleer dit voordat u op "Inzenden" klikt.

Share This