Word je eigen syndicus

Notulen

0

Bedankt voor de antwoorden en interpretaties. De mogelijkheden, voor de secretaris/Syndicus om de notulen inhoudelijk naar eigen hand te zetten, zijn vrij groot. Sommige ME’s houden bovendien van “zo vlug mogelijk”.

Graag verneem ik hoe de controle op de inhoud van de notulen gebeurt, of kan gebeuren, voor het beëindigen van de AV.

 

Joannes

|
gevraagd Maart 15, 2018

10 Antwoorden

0

 

http://blog.smartsyndic.be/qa/notulen-av/

 

Herlees hierin :

 

https://www.adlex.be/nl/team/1968-kristien-dejong/1943-artikels/5513-aandachtspunten-voor-de-syndicus-bij-het-opstellen-van-de-notulen

0

http://blog.smartsyndic.be/qa/notulen-av/ - answer-31955

Herlees hierin :

https://www.adlex.be/nl/team/1968-kristien-dejong/1943-artikels/5513-aandachtspunten-voor-de-syndicus-bij-het-opstellen-van-de-notulen

0

 

Ik ben je zeer dankbaar voor deze informatie!

Een hele boterham. Het zal nog niet zo gemakkelijk zijn deze inhoud over te brengen aan de Syndicus. Hij weet dat wellicht, maar samen met een aantal ME's zal hij dit naast zich neerleggen.

De bron van deze publicatie mag die eventueel kenbaar gemaakt worden aan de Syndicus of op de AV?

Wens je een fijne dag en een goed weekend

Joannes.

 

 

 

 

 

 

0

http://blog.smartsyndic.be/gebruiksvoorwaarden/

Lees gebruiksvoorwaarden forum vooral :

 

  1. Bescherming van auteursrechten en privacy van derden:

 

Ons inziens blijft u binnen het recht om te citeren.

0

Geachte

 

Een secretaris mag / kan / moet democratisch verkozen worden.

Indien er een perceptie bestaat dat de gebruikelijke secretaris zijn taak niet correct kwijt, dient nagegaan te worden of er een andere valabele kandidaat is en of deze met meerderheid van stemmen kan worden verkozen.

 

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

0

Iedereen bedankt voor de adviezen en praktische raadgevingen. In praktijk is het zeer moeilijk en een zoeken naar een goede uitweg. Spijtig dat de verplichte volgende AV telkens een jaar verder is, en dat de meeste ME's echt niet geïnteresseerd zijn. Bovendien is de Syndicus het meest gebaat is met de zittende rakencommissaris. Voor hem is zijn functie tegelijkertijd (minder) kontrolererend en (vooral)goedkeurend.

Mvrgr

Joannes

0

ik heb ook zo een conflict gehad met onze syndicus. hij stelde op de AV een vraag over onze verwarming (wie wenst....enz), op het verslag werd dat genoteerd als een stemming. toen ik hem daarop attent maakte wist hij niets anders dan: "dan moet je naar de vrederechter stappen." ik heb dat toen niet gedaan en heb daar nog altijd veel spijt van, want onze syndicus heeft zijn lesje nog altijd niet geleerd. met alle gevolgen vandien.

 

0

Beste Johny,

Bedankt voor je reactie. De reacties aan onze kant lopen heel gelijkaardig. Is men niet akkoord: ga maar naar "de vrederechter/gerecht". Onze positie als ME is dermate zwak en de overtuiging van de Syndicus is dermate groot dat de Syndicus veronderstelt dat we dat toch niet doen. Anderzijds is de ongeïnteresseerdheid van de meeste ME's  hiervan de historische oorzaak. De enige uitweg is wellicht zeer attent zijn op de AV en niet verlegen zijn per agendapunt de formulering (notulen) controleren en laten aanpassen indien nodig.

Veel moed, en elke poging tot beterschap is een overwinning.

Joannes

 

0

Behalve indien ik een functie bekleed in de AV van voorzitter of van commissaris van de rekeningen, weiger ik systematisch om de notulen van de AV te ondertekenen. Gezien ik meestal de mogelijkheid niet heb om de notulen rustig en ernstig te lezen, er zijn nog 20,30,40.. wachtenden na U,wil  ik geen handtekening plaatsen ' par complaisance'. Ik merk op dat de overgrote meerderheid de notulen ondertekent zonder ze te lezen, waarmee ze zich akkoord verklaren met wat er geschreven staat ?

0

Niet ondertekenen omdat het persoonlijk nalezen "onmogelijk" is, begrijp ik best. Het ondertekenen is geen verplichting. Veilig stellen wat er genoteerd wordt in de notulen is het belangrijkste. Een zekere garantie is:

  1. De secretaris leest de notulen van elk agenda punt voor, vooraleer men overgaat naar het volgende agenda punt.
  2. Op het einde van de vergadering wordt een kopie gemaakt van het geheel. De voorzitter of iemand anders leest het geheel van notulen opnieuw voor. Er wordt  nog rekening gehouden met opmerkingen.

Deze manier zal wellicht heel wat obstructie uitlokken.

Als u deze informatie interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren met tips en weetjes over wat kan en niet in uw mede-eigendom (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Uw Antwoord

Voordat u op "Inzenden" klikt: Conform de gebruiksvoorwaarden van dit forum, er mogen geen namen van organisaties, persoonsnamen of andere persoonlijke gegevens vermeld worden in antwoorden of vragen. Controleer dit voordat u op "Inzenden" klikt.

  • 12345678910
Share This