Word je eigen syndicus

notulen AV

0

Na de AV werden de notulen ondertekend. Maar achteraf blijken er hiaten en onjuistheden in de notulen te zijn geslopen. Kan de voorzitter van de AV de syndicus vragen (verplichten?) een addendum toe te voegen?

Categorie: | Sleutelwoorden:
gevraagd Maart 6, 2018

16 Antwoorden

0

http://blog.smartsyndic.be/qa/verslag-av/

0

Bedankt voor de link.

In ons specifiek geval werden de notulen niet opnieuw getypt en gewijzigd. Ze werden rondgestuurd zoals ze op de AV werden opgemaakt en ondertekend.

De vraag gaat dus enkel over het al dan niet toevoegen van een addendum.

0

Rechtsgeldigheid addendum notulen impliceert nieuwe (B)AV.

0

Teken nooit de notulen. Je verliest dan immers alle rechten.

Weet dat een handige syndicus de notulen na de AV met wat knip- en plakwerk  kan aanpassen en in de gewijzigde ( maar ondertekende ) vorm verder kan verdelen.

0

Teken nooit de notulen. Je verliest dan immers alle rechten.

Weet dat een handige syndicus de notulen na de AV met wat knip- en plakwerk  kan aanpassen en in de gewijzigde ( maar ondertekende ) vorm verder kan verdelen.

Neem direct bij het einde van de vergadering een foto van de notulen. Laat de syndicus tekenen maar teken zelf niet.

0

Geachte

Notulen ondertekenen en daarmee alle rechten verliezen ... lichte nuance toch :

 

 • de notulen ondertekenen zou inderdaad kunnen impliceren dat men akkoord gaat met de inhoud ervan
 • de notulen ondertekenen betekent NIET dat men akkoord gaat met de inhoud ervan, dit zou haaks staan op het recht van hoger beroep dat men toch nog binnen de 3 of 4 maanden kan aantekenen

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

0

Blij verrast iets meer te lezen over de “notulen”. Telkens ik de notulen van onze AV nalees, ben ik ontgoochelt  over de inhoud, en de manier waarop. De secretaris krijgt té weinig tijd, niet behandelde punten worden toegevoegd en de  ME’s hebben niet de discipline voorlezing  te vragen vooraleer over te gaan naar een volgend agendapunt.  Anderzijds, meen ik,  is de inhoud van  de notulen hét  absolute bindelement  tussen de laatste en de volgende AV. De notulen van de laatste AV lezen, is absoluut nodig  als voorbereiding op  de komende AV.

Kan de AV bij het aanduiden van de secretaris ook beslissen waaraan de notulen moeten beantwoorden, of bestaan er hieromtrent wettelijke voorschriften?  Ik denk aan:

 1. Bespreking van de notulen van de vorige AV met rapportering in de nieuwe notulen?
 2. Bij de start navraag doen wie op het einde van de AV een fotokopie, een kopie per e-mail, of graag een foto maakt van de notulen.
 3. De voorzitter van de AV zit naast de secretaris en kan zo in het oog houden wat de secretaris noteert en helpen met de formulering. Pas als de notering van het behandeld agendapunt goed is, wordt de formulering voorgelezen en gaat men over naar het volgende agendapunt.
 4. Vooraleer op het einde van de AV kopieën enz. te maken, wordt eventueel het geheel van de notulen nog eens voorgelezen, op een verstaanbare manier, en kunnen er als dan nog  aanpassingen gevraagd worden.

Na het maken van een eerste kopie worden de notulen ondertekend door de Secretaris en de voorzitter (deze onder voorbehoud), pas na de ondertekening worden kopieën enz. gemaakt voor de ME’s (zie punt 2).

Bedankt en wens je verder een prettige avond

Joannes

0

Jessie

Blij verrast iets meer te lezen over de “notulen”. Telkens ik de notulen van onze AV nalees, ben ik ontgoochelt  over de inhoud, en de manier waarop. De secretaris krijgt té weinig tijd, niet behandelde punten worden toegevoegd en de  ME’s hebben niet de discipline voorlezing  te vragen vooraleer over te gaan naar een volgend agendapunt.  Anderzijds, meen ik,  is de inhoud van  de notulen hét  absolute bindelement  tussen de laatste en de volgende AV. De notulen van de laatste AV lezen, is absoluut nodig  als voorbereiding op  de komende AV.

Kan de AV bij het aanduiden van de secretaris ook beslissen waaraan de notulen moeten beantwoorden, of bestaan er hieromtrent wettelijke voorschriften?  Ik denk aan:

 1. Bespreking van de notulen van de vorige AV met rapportering in de nieuwe notulen?
 2. Bij de start navraag doen wie op het einde van de AV een fotokopie, een kopie per e-mail, of graag een foto maakt van de notulen.
 3. De voorzitter van de AV zit naast de secretaris en kan zo in het oog houden wat de secretaris noteert en helpen met de formulering. Pas als de notering van het behandeld agendapunt goed is, wordt de formulering voorgelezen en gaat men over naar het volgende agendapunt.
 4. Vooraleer op het einde van de AV kopieën enz. te maken, wordt eventueel het geheel van de notulen nog eens voorgelezen, op een verstaanbare manier, en kunnen er als dan nog  aanpassingen gevraagd worden.

Na het maken van een eerste kopie worden de notulen ondertekend door de Secretaris en de voorzitter (deze onder voorbehoud), pas na de ondertekening worden kopieën enz. gemaakt voor de ME’s (zie punt 2).

Bedankt voor je reactie en wens je een fijne avond

Joannes

 

0

”Teken nooit de notulen. Je verliest immers alle rechten.”

 

Gewoonweg dom.

 

Zeker indien u zich bij een stemming onthouden of tegengestemd hebt, moet u verifiëren of uw tegenstem bij dat bepaalde agendapunt wel degelijk genoteerd is ter vrijwaring van uw rechten bij eventueel latere juridische stappen.

 

 

”knip- en plakwerk” : schriftvervalsing valt onder het strafrecht.

 

http://blog.smartsyndic.be/qa/verslag-av/

”De handgeschreven (*) notulen zijn ”heilig”.

 

(*) in deze casus

0

 

B.W. Art. 577-6 § 10

”.......ondertekend….door alle op dat ogenblik nog aanwezige…….”

 

Gaat het hier om een mogelijkheid of een verplichting ?

 

Wat is de meerwaarde indien na de vergadering b.v. 30 personen nog zouden moeten tekenen ?

 

Wij durven stellen dan ook stellen dat, naast de leden van het ”bureau”, voornamelijk nog de tegenstemmers op agendapunten de opname van hun tegenstem horen te verifiëren en hun handtekening moeten plaatsen.

 

 

 

 

 

 

 

0

 

Hedendaags Nederlands VanDale Woordenboek (2004) :

 

verslag mondeling of schriftelijk bericht over een gebeurtenis of toestand

notulen kort schriftelijk verslag van wat behandeld is in een vergadering

 

 

B.W. Art. 577-6 § 10

Wat betreft de notulen treedt de syndicus op als secretaris van de AV.

 

Het is niet uitgesloten dat de basisakte of een vroeger goedgekeurd agendapunt oplegt dat binnen het bureau iemand aandeduid wordt als secretaris/opsteller van een meer uitgebreid verslag van de vergadering.

Het spreekt vanzelf dat dit de notulen niet kan tegenspreken.

 

http://www.elfri.be/vormvoorwaarden-proces-verbaal-algemene-vergadering-medeeigendom

 

https://www.biv.be/veelgestelde-vragen/vastgoedkwesties/volgens-een-mede-eigenaar-zijn-onze-notulen-van-de-algemene

Gezien de verplichte handtekening van de voorzitter en de aangeduide secretaris zijn dit vermoedelijk de meest aangewezen personen om onmiddellijk een korte controle van de notulen te doen en eventueel de syndicus te wijzen op noodzakelijke verduidelijkingen en aanvullingen.” 

 

 

https://www.adlex.be/nl/team/1968-kristien-dejong/1943-artikels/5513-aandachtspunten-voor-de-syndicus-bij-het-opstellen-van-de-notulen

 

http://blog.smartsyndic.be/qa/wat-als-de-cijfers-van-de-notulen-ivm-aanwezigheidsquorum-en-deze-op-het-verslag-van-een-bav-verschillend-zijn/

0

 

1. Bij het begin van de vergadering verwijzen naar het verslag van de vorige vergadering is nuttig om de opeenvolging en volledigheid van de reeks verslagen te controleren.

 

In de context van de VME heeft een bespreking geen zin wegens :

B.W. Art. 577-9 § 2

(vier (4) maanden, daarna beslissing in gewijsde)

 

3.4. Het is van belang een krachtdadige dagvoorzitter te kiezen die in de vergadering de teugels in handen houdt.

 

 

0

notulen : wettelijk verplicht

verslag : kent de wetgever alleens niet, optioneel

0

Bedankt voor de antwoorden en interpretaties. De mogelijkheden, voor de secretaris/Syndicus om de notulen inhoudelijk naar eigen hand te zetten, zijn vrij groot. Sommige ME’s houden bovendien van “zo vlug mogelijk”.

Graag verneem ik hoe de controle op de inhoud van de notulen gebeurt, of kan gebeuren, voor het beëindigen van de AV.

0

De mogelijkheden, voor de secretaris/Syndicus om de notulen inhoudelijk naar eigen hand te zetten, zijn vrij groot. NEEN, de wet verplicht enkel opsomming van de behandelde items en gebeurlijke nominatieve vermelding van onthoudingen en tegenstemmers, puur crytisch.

Sommige ME’s houden bovendien van “zo vlug mogelijk”. Ja, dus een goede moderator, primus interpares moet dit in de hand houden.

Graag verneem ik hoe de controle op de inhoud van de notulen gebeurt, of kan gebeuren, voor het beëindigen van de AV. Door net voor tekenen notulen op einde AV dit voor te lezen.

0

http://blog.smartsyndic.be/qa/notulen-av/ - answer-31955

Herlees hierin :

 

https://www.adlex.be/nl/team/1968-kristien-dejong/1943-artikels/5513-aandachtspunten-voor-de-syndicus-bij-het-opstellen-van-de-notulen

16032018

Als u deze informatie interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren met tips en weetjes over wat kan en niet in uw mede-eigendom (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Uw Antwoord

Voordat u op "Inzenden" klikt: Conform de gebruiksvoorwaarden van dit forum, er mogen geen namen van organisaties, persoonsnamen of andere persoonlijke gegevens vermeld worden in antwoorden of vragen. Controleer dit voordat u op "Inzenden" klikt.

 • 12345678910
Share This