Word je eigen syndicus

Kan het adres van de maatschappelijke zetel van de VME bij de syndicus staan?

0

Ons appartementsgebouw bestaat 12 jaar en heeft destijds het adres van de maatschappelijke zetel op haar adres geplaatst, echter zonder huisnummer. Inmiddels is de naam van de straat gewijzigd, maar in de basisakte staat nog steeds het oude adres. Toen ik hier eigenaar werd, vertelde de voorzitter van de Raad dat het adres voortaan bij hem was. Nu hebben we sinds 2 jaar een nieuwe syndicus, en die verteld op de A.V. dat het adres van de maatschappelijke zetel op zijn adres is en moet zijn. Kan dit wel, gezien de wet van 2012 betreffende het sturen van aangetekende zendingen?

Wat is hier correct en hoe moeten we dit op punt zetten?

Bedankt voor de info.

Theo.

Categorie: |
gevraagd Juni 20, 2014

2 Antwoorden

0

Het adres van de VME was (is) ook voor de wetgever een ”chinese” puzzel.

 

Het normale geval is inderdaad dat het adres in het gebouw is.

 

Dit heeft echter als nadeel dat soms correspondentie  (facturen) de syndicus gewoonweg NIET bereikt.

 

Na verloop van tijd krijgt de (beroeps)syndicus dan rappels en aangetekende brieven over rekeningen waarvan hij NIET op de hoogte is.

 

De neiging voor de syndicus om het adres op zijn kantoor te vestigen is dan ook groot.

(Firma’s weigeren soms om, naast een leveringsadres, ook rekening te houden met een correspondentie-adres=syndicus)

 

Nadeel adres bij syndicus:

Enkele VME’s hebben uiteindelijk deurwaarders over de vloer gekregen wegens onbetaalde rekeningen.

Bij onderzoek bleek dat de syndicus alle correspondentie , inbegrepen aangetekende brieven, gewoonweg verticaal klasseerde, provisies werden natuurlijk regelmatig geïnd.

 

Deze zaken zouden nu niet meer mogen voorkomen door het invoeren van een  ”commissaris van de rekeningen” ;

 

Men kan van hem verwachten – en opleggen via een agendapunt in de AV – dat hij trimestrieel of maandelijks de boekhouding op vervallen schulden aan leveranciers controleert.

 

Houdt er rekening mee dat om praktisch te zijn in het gebouw  van de VME hoort aanwezig te zijn :

 

Brievenbus met de vermelding : Vereniging van Mede-Eigenaars……..

 

Verder dient iemand zich te gelasten met het regelmatig doorsturen van correspondentie aan de syndicus.

 

Tevens moet u met de syndicus overeenkomen (opleggen) dat hij een mede-eigenaar een volmacht bij de post geeft om aangetekende zendingen te ontvangen.

 

 

 

0

In het vorige antwoord staan interessante beschouwingen, een antwoord op de vraag is het niet.

 

Legt men uit het B.W. Art. 557-5 §1  2 ° het gedeelte ………Zij (de ME) heeft haar zetel in het gebouw….

 

naast de reparatiewetgeving :

 

B. W. Art. 577-8 § 4  6 °

 

……….wordt aangetekende briefwisseling, op straffe van nietigheid, geadresseerd aan de woonplaats, of bij ontstentenis daarvan, aan de verblijfplaats of de maatschappelijke zetel van de syndicus en aan de zetel van de vereniging van mede-eigenaars.

 

dan kan de niet-juridisch gevormde leek hieruit enkel de conclusie trekken dat de zetel in het gebouw hoort te zijn.

 

Het vorige antwoord geeft wel enkele nuttige wenken betreffende de praktische uitvoering

Als u deze informatie interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren met tips en weetjes over wat kan en niet in uw mede-eigendom (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Uw Antwoord

Voordat u op "Inzenden" klikt: Conform de gebruiksvoorwaarden van dit forum, er mogen geen namen van organisaties, persoonsnamen of andere persoonlijke gegevens vermeld worden in antwoorden of vragen. Controleer dit voordat u op "Inzenden" klikt.

Share This