Word je eigen syndicus

Kan een eigenaar die niet deelnam aan de AV een beslissing genomen met unanimiteit op de AV aanvechten.. zoja op basis waarvan en motivatie

0

Kan eigenaar die niet op de AV was noch was vertegenwoordigd een beslissing die genomen is op die AV aanvechten? En zoja op grond waarvan kan hij dat en wat kan een motivatie zijn.

Categorie: |
gevraagd April 4, 2018

2 Antwoorden

0

U geeft geen detail omtrent de grond van de zaak en dat doet er ook niet toe, wij nemen aan dat het om iets belangrijk gaat.

 

Het is beter dat een mede-eigenaar een rechtszaak begint over een punt waarmee hij niet akkoord gaat eerder dan dat de VME later geconfronteerd wordt met de moeilijkheden om de genomen beslissing uit te voeren.

 

Wij denken aan moeilijkheden als niet-betaling, betaalachterstand, kosten incasso,….

 

De rechter zal oordelen dat hij best reeds eerder opgekomen was voor zijn rechten door deel te nemen aan de AV.

 

Uw mede-eigenaar start zijn zaak dan ook al met een achterstand, mits de vormvoorwaardebn van de vergadering strikt vervuld zijn.

 

Wij durven hopen dat de door hem aangezochte advocaat, als ”eerste rechter”, hem van zijn voornemen, de zaak voor de rechtbank te betwisten, afbrengt.

 

 

http://elfri.be/rechtspraak/appartementsmede-eigendom-agendapunt-verplicht-oproeping-algemene-vergadering

http://www.elfri.be/algemene-vergadering-appartementseigendom-inzage-stukken-bij-syndicus

http://www.elfri.be/vormvoorwaarden-proces-verbaal-algemene-vergadering-medeeigendom

e.a.

0

Geachte

 

De mede - eigenaar was er niet, koos hier zelf voor, en heeft dan ook niet "negatief" gestemd op datgene waartegen hij bezwaar zou willen aantekenen.

Daarmee is in principe aan de ontvankelijkheidsvereiste van zijn vordering niet voldaan.

Anders is het natuurlijk wanneer uit omstandigheden blijkt dat men de afwezigheid van de betrokken mede - eigenaar een beetje georganiseerd heeft ... De beoordeling, en dat blijkt al uit het hoger uiteengezette, zal in sé strikt gebeuren, doch ook niet zonder in acht name van de achterliggende feiten (onrechtmatigheid ? onregelmatigheden  )?

 

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten

Als u deze informatie interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren met tips en weetjes over wat kan en niet in uw mede-eigendom (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Uw Antwoord

Voordat u op "Inzenden" klikt: Conform de gebruiksvoorwaarden van dit forum, er mogen geen namen van organisaties, persoonsnamen of andere persoonlijke gegevens vermeld worden in antwoorden of vragen. Controleer dit voordat u op "Inzenden" klikt.

Share This