fbpx


Word je eigen syndicus

Hoe verdeel je de 5% bijdrage voor reservekapitaal bij meerdere types eigenaars?

0

Hoe verdeel je deze 5% over de mede-eigenaars indien je meerdere gebouwen hebt?
Stel je hebt eigenaars van garages en eigenaars van appartementen:
- houd je van elke eigenaar een rekening bij : 5% van zijn gemeenschappelijke kosten
- of vraag je iedereen 5% van de totale gemeenschappelijke kost volgens zijn quotum?

|
gevraagd Juli 4, 2018

9 Antwoorden

0

De vraag is slecht begrepen, men hoeft niet te vertellen hoe je moet rekenen.

0

Geachte

 

aangezien kosten worden betaald volgens een verdeelseutel, is het nuttig en daarenboven rechtvaardig om de reserve in dezelfde verhouding op te vragen.

Astrid CLABOTS

CLABOTS Advocaten en bemiddelaars

0

Alle wegen leiden naar Rome.

0

Ik begrijp uw vraag. Het opvragen van het kapitaal gaat uiteraard via een rekensommetje overeenkomstig je aandelen maar...men vraagt reservekapitaal op maar zal dit inderdaad enkel kunnen besteden aan een "kost" die voor iedereen "een kost" is, nl voor garageeigenaars en voor appartementeigenaars en voor winkels (eventueel in de blok gevestigd). Dit is ook ons probleem. Men legt beter meerdere reservekapitaalrekeningen aan: één voor garages, één voor appartementen (mogelijk per blok ).

Moet er bijvoorbeeld een lift vervangen worden in blok A, dan kan, in ons geval de pot niet aangesproken worden. Het geld staat dus op een rekening te staan en kan moeilijk gebruikt worden.

 

MvG

 

Magda Goossens

0

Ik veronderstel dat een exceltabel bijhouden met de individuele bijdragen en gebruikte gelden het meest transparant is.
Na elk boekjaar kan je dan bijdrage vragen naargelang wat er per persoon nog in de pot zit.
Die 5% regel lijkt me raar : de bijdrage zou afhankelijk moeten zijn van wat al op de reserverekening staat.

 

0

Beste,

Indien u een professionele syndicus heeft dan zal deze een boekhoudprogramma hebben dewelke voor elke eigenaar en zelfs voor elk kavel (appartement, parking, berging) het gespaarde reservekapitaal netjes bijhoudt.  Het is op die manier niet nodig om aparte reservekapitalen op aparte fysieke rekeningen aan te leggen, dit kan makkelijk op 1 spaarrekening aangezien de achterliggende verdeling is vastgelegd in een lijst in de boekhouding van de VME, dewelke op elk moment kan geconsulteerd worden.

Indien er bepaalde werken dienen gefinancierd te worden met dit spaargeld, dan dient dit te worden beslist op een algemene vergadering. Tegelijkertijd wordt daar ook de kostenverdeling van deze werken beslist. De syndicus zal vervolgens volgens de afgesproken verdeling het geld 'opnemen' uit elk spaarpotje. (bv. voor liftwerken wordt er niets uit de spaarpot genomen van de gelijkvloerse kavels, enkel uit de spaarpotjes van de appartementen op verdiep, wat logisch is want de desbetreffende factuur zal ook enkel aan de appartementen op verdiep aangerekend worden).

Op deze manier is het probleem volledig achterhaald. Het enige probleem wat er op termijn kan overschieten is dat de spaarpotjes van sommige kavels op den duur 'op' is terwijl andere nog veel spaarpot overhebben. Maar zelfs dat hoeft geen probleem te zijn. Immers kan men dan nog steeds beslissen om bv. dakwerken te financieren met het resterende spaargeld. De factuur van de dakwerken zal in de afrekening verdeeld worden en de resterende spaargelden op elk spaarpotje zal bij de juiste eigenaar in mindering gebracht worden. Voor zij met een lege spaarpot zal de afrekening dus zwaarder zijn dan voor zij die nog spaargeld hadden staan.

Gwenn Goormans
Algemeen Directeur
Jalo Beheer - www.jalo.be

0

Boekhouding hoort kavelgericht te zijn.

 

https://www.cbn-cnc.be/nl/adviezen/uitgewerkt-voorbeeld-bij-het-minimum-genormaliseerd-rekeningenstelsel-voor-verenigingen

 

”In geval van eigendomsoverdracht van een kavel blijft het aandeel van uittredende mede-eigenaar schuldeiser in het reservekapitaal evenwel eigendom van de vereniging van mede-eigenaars15. Om dit onderscheid duidelijk te stellen wordt het onderscheid gemaakt tussen het over te dragen reservekapitaal en het over te dragen werkkapitaal.”

 

 

”Zoals reeds hoger aangegeven, worden de verschillende passiefrekeningen best opgedeeld per kavel zodat per saldo op het einde van elke rapporteringsperiode de juiste schuld aan werk- en reservekapitaal per kavel tot uiting komt.”

 

 

 

0

10022019

Als u deze informatie interessant vond, laat ons dan toe om u verder te blijven informeren met tips en weetjes over wat kan en niet in uw mede-eigendom (het is gratis).

Uw e-mail adres:

Uw Antwoord

Voordat u op "Inzenden" klikt: Conform de gebruiksvoorwaarden van dit forum, er mogen geen namen van organisaties, persoonsnamen of andere persoonlijke gegevens vermeld worden in antwoorden of vragen. Controleer dit voordat u op "Inzenden" klikt.

Share This